Webinaria

Świadczenie żłobkowe – wymogi prawne i zasady rozliczeń

Główny obrazek do Świadczenie żłobkowe – wymogi prawne i zasady rozliczeń

W 2022 roku wchodzi w życie nowe forma dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Świadczenie żłobkowe wynosi 400 złotych miesięcznie. Komu przysługuje dofinansowanie, jakie obowiązki prawne mają żłobki, kluby i opiekunowie, jak rozliczań świadczenie przedstawili podczas webinarium z Pani Dorota Marciniak-Budecka oraz Pani Katarzyna Krzewska, uznani eksperci Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Od 1 kwietnia 2022 roku rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Świadczenie wypłacane jest także za poprzednie miesiące do stycznia br., ale nie przysługuje w przypadku korzystania z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Żłobkowe będzie przysługiwać:

  • na dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od wieku, pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna,
  • na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.

Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy instytucji prowadzącej żłobek, instytucji prowadzącej klub dziecięcy lub rachunek bankowy zatrudniającego dziennego opiekuna lub dziennemu opiekunowi, prowadzącemu działalność na własny rachunek. Zgodnie z przepisami po otrzymaniu świadczenia należy dokonać obniżenia opłat rodzica za pobyt dziecka o kwotę dofinansowania. Wdrożenie programu rodzi szereg pytań ze strony prowadzących żłobki lub kluby, w tym:

  • Czy świadczenie żłobkowe jest przychodem do opodatkowania żłobka lub klubu?
  • Jakie dokładnie są obowiązki prawne placówek opieki?
  • Jak ma byś forma obniżki – rabat, czy zmiana umowy?
  • Jakie dane należy wprowadzić od Empatii np. jednego, czy obydwojga rodziców?
  • Czy drugie dziecko może pobierać świadczenie 400zł do 12 miesiąca życia dziecka i po 36 miesiącu, jeśli uczęszcza nadal do żłobka?
  • Co przypadku konfliktu w rodzinie i braku danych jednego z opiekunów?
  • Czy w ciągu miesiąca można aktualizować raport z danymi?
  • Kiedy nastąpi wypłata dofinansowania na rachunek placówki?

Na te więcej pytań odpowiedzieli eksperci Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Udział w webinarium był bezpłatny. Dziękujemy!