Zarządzanie przedszkolem , Zdrowie

Czy nauczyciel na kwarantannie może pracować?

Główny obrazek do Czy nauczyciel na kwarantannie może pracować?

W związku z pandemią koronawirusa coraz więcej pracowników przedszkoli i żłobków jest kierowanych na kwarantannę lub izolację z podejrzeniem choroby COVID-19. Czy w wypadku kwarantanny lub izolacji nauczyciel może prowadzić zajęcia online, czy powinien wstrzymać się od pracy?


Kwarantanna a izolacja

Kwarantanna to odosobnienie osoby lub grupy osób zdrowych, które były narażone na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoko zakaźnych, a w tym koronawirusa.

Natomiast izolacja to odosobnienie osoby, grupy osób chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Izolacja może być odbyta w warunkach domowych (niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji) lub w szpitalu.

Izolacja nauczyciela

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny może nałożyć na osobę chorą na COVID-19 albo osobę podejrzaną o zakażenie wirusem SARS CoV-2 poddania się kwarantannie lub izolacji. Nałożenie dozoru epidemiologicznego wiąże się z niemożnością opuszczania swojego miejsca zamieszkania przez nauczycieli, do momentu uzyskania negatywnego testu lub zniesienia, izolacji bądź kwarantanny przez Inspektorat Sanitarny.


Wynagrodzenie nauczyciela podczas izolacji i kwarantanny

W związku z niezdolnością (choroba) oraz niemożnością wykonywania pracy (izolacja lub kwarantanna) z powodu choroby COVID-19:

  • w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  • wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  • (art. 6 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Oznacza, że za okres spędzony podczas choroby oraz izolacji bądź kwarantanny przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy.

Czy zdrowy nauczyciel będący na kwarantannie może pracować?

U wielu nauczycieli, u których potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2 (wynik pozytywny) nie występują objawy chorobowe. Pomimo tego, dyrekcja nie może zmusić nauczyciela do pracy podczas kwarantanny. Wynika to z tego, że kwarantanna jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy - nauczyciel nie ma obowiązku wykonywania pracy, nawet jeśli to jest praca zdalna.

Jednak jeżeli nauczyciel wyraża chęć, może świadczyć pracę przy jednoczesnym zachowaniu kwarantanny. Świadczenie pracy jest możliwe wyłącznie w formie zdalnej. W takim przypadku nauczycielowi podejmującemu się świadczenia pracy zdalnej przysługuje pełne wynagrodzenie za pracę.


Więcej informacji na temat izolacji, kwarantanny oraz świadczeń pracy znajdą Państwo w: