Zdrowie , Wskazówki

Dlaczego przedszkole jest ważne?

Główny obrazek do Dlaczego przedszkole jest ważne?

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu
– o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…”

Robert Fulghum

Słowa tego amerykańskiego autora pięknie odzwierciedlają istotę wychowania przedszkolnego. Z okazji Dnia Dziecka chcemy zwrócić uwagę na rolę, jaką wychowanie wczesnoszkolne odgrywa w życiu dziecka i jego rodziny.

Przedszkole jest ważne, nie tylko dlatego, że daje „schronienie” dzieciom w ciągu dnia ale stanowi najważniejszy etap w ich edukacji. Podstawa programowa głosi, że celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i potencjałem. Przedszkole ma zapewnić rozwój osobowości, zaś nauczyciel ten rozwój stymuluje poprzez organizację codziennych zajęć i aktywności – od ruchowej przez plastyczną aż po umysłową. Rola nauczyciela jest niepodważalna, to właśnie on uczy zachowania w określonych sytuacjach, kształtuje nawyki, pokazuje wzorce zachowań i prowadzi do wszechstronnego rozwoju. Pobyt w przedszkolu to również rozwój emocjonalny. Dzieci uczą się funkcjonowania w grupie, zauważają role jakie mogą w niej pełnić, przestrzegają (lub nie ) normy, zderzają się z pierwszymi problemami, brakiem cierpliwości, obserwują swoje reakcje na polecenia dorosłych. Dziecko w przedszkolu zauważa, że jego rola jest inna niż w zaciszu domowym. Ma te sama prawa i obowiązki jak inne dzieci. A niekiedy ciężko jest się z tym pogodzić. Przedszkole ma za zadanie wspomóc rodzica w wychowaniu dziecka, mając na względzie jego dobro i indywidualny rozwój. Znaczenie przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej ma ogromny wpływ na dalszą edukację dziecka, nie ma co do tego wątpliwości. Tak ważne jest zatem dostrzeganie potrzeb dziecka, jego potencjału, aby lekkim krokiem mogło wejść w kolejne lata edukacji. Przygotowanie dziecka do szkoły to główny cel życia przedszkolnego i należy ten czas wykorzystać maksymalnie. Edukacja w przedszkolu to nie tylko nauka pisania czy czytania, to stymulowanie emocji, rozwoju społecznego i emocjonalnego. Dzieci chodzące od najmłodszych lat do placówek wczesnoszkolnych są w późniejszym życiu lepiej zorganizowane, bardziej odważne i otwarte. Charakteryzują się większą cierpliwością i wytrwałością w codziennych obowiązkach.

Dzieci są bardzo otwarte na dorosłych i na naukę. Chętnie stawiają czoła nowym wyzwaniom, z radością biorą udział w zajęciach, są ufne i zainteresowane wszystkim co dzieje się wokół nich. Chcą wszystko wiedzieć, sprawdzają jak na ich zachowanie reagują dorośli, szukają granic, niejednokrotnie siłując się z otoczeniem w ich przesuwaniu. Mają do tego prawo, powiemy więcej – muszą to robić! Skąd mieć pewność, że dziecko jest gotowe na pójście do szkoły? Zarówno rozwój umysłowy jak i emocjonalny mogą ocenić wychowawcy. Kolejną rzeczą jest sprawność manualna, rozwój słuchu i mowy. Koordynacja wzrokowo-ruchowa, a także dojrzałość społeczna. Wiele obszarów, ale każdy tak samo ważny. Balans między nimi pozwoli dziecku na lepsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych czy stresujących. I co ważne -pomoże stawić czoła pierwszym porażkom.

W jaki sposób przedszkole przygotowuje Twoje dziecko do nauki w szkole?

  • Rozwija mowę i umiejętność komunikowania się
  • Prowadzi zabawy i zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
  • Kształtuje prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny
  • Rozwija sprawność ruchową
  • Uczy przestrzegania norm społecznych
  • Rozwija zdolności matematyczne

Ramię w ramię z nauczycielami rodzice powinni zapewnić dziecku wsparcie, ciepło, które stanowić będą fundament do dalszego rozwoju. To od nas – wychowawców i rodziców zależy, jak potoczą się dalsze lata życia naszych dzieci. I czy wyrosną w przyszłości na dobrych dorosłych. Pokazujmy im dobre wzorce, dajmy im siłę, wykazujmy się cierpliwością i spokojem. Budujmy w nich poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Dmuchajmy w niewidzialne skrzydła, aby te mogły je nieść wysoko. Dziecko jest chodzącym cudem, nawet jeśli biegnie za szybko, albo chowa się przed swoją wychowawczynią w krzakach. Nawet kiedy płacze, psoci i bywa nieposłuszne. Ma w sobie wszystkie kolory tęczy, jest naszą nadzieją i przyszłością.

I zawsze o tym pamiętajmy.