Zarządzanie przedszkolem

Jak dostać pieniądze na żłobek? Kolejna edycja "Maluch Plus"

Główny obrazek do Jak dostać pieniądze na żłobek? Kolejna edycja "Maluch Plus"

7 września rozpoczęła się kolejna edycja programu Maluch Plus. Ma on na celu zwiększyć dostępność miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u opiekunów dziennych, a także podwyższyć standardy opieki. Pierwszy etap zgłaszania wniosków zakończył się 16 października. To ostatni moment na złożenie wniosków dla pozostałych placówek. Sprawdź, do kiedy można to zrobić i kto może ubiegać się o wsparcie.

Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe w programie Maluch +?

Środki finansowe pochodzące z programu Maluch Plus 2021 mogą otrzymać zarówno jednostki samorządu terytorialnego (JST), jak i placówki prywatne. W tegorocznej edycji programu planowane jest powstanie blisko 20,5 tys. nowych miejsc opieki, a prawie 90 tys. już istniejących miejsc otrzyma dofinansowanie dla dalszego funkcjonowania.

Ile wynosi wsparcie w programie Maluch Plus 2021?

W ramach programu Maluch plus 2021 łączna kwota na dofinansowanie funkcjonujących oraz tworzeniu nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi do lat 3, wynosi 450 mln zł. Jest to o 50 mln złotych więcej niż w roku ubiegłym, a blisko 300 mln więcej niż w 2018 r.

Na jedno nowe miejsce (żłobek lub klub dziecięcy) tworzone przez JST, dofinansowanie może wynieść do 33 tys. zł na terenach gmin, gdzie takie placówki nie funkcjonują. Natomiast dofinansowanie na jedno nowe miejsce, gdzie żłobek lub klub dziecięcy jest utworzony na terenie gminy, można ubiegać się o wparcie nawet do 30 tys. złotych. W przypadku nowych miejsc tworzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządowe, dofinansowanie wynosi do 10 tys. zł. Z kolei dofinansowanie na utworzenie jednego nowego miejsca u dziennego opiekuna wynosi do 5 tys. zł.

Podział dofinansowania

Dofinansowanie programu Maluch plus jest podzielone na cztery moduły, a w tym pierwsza grupa podzielona jest na dwie części:
moduł 1a - utworzenie nowych miejsc w gminach, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce (dla JST),
moduł 1b - utworzenie nowych miejsc w gminach, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce (dla JST),
moduł 2 - dofinansowanie istniejących placówek z wcześniejszych edycji programu (dla JST),
moduł 3 - utworzenie i zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc (placówki prywatne),
moduł 4 - zapewnienie funkcjonowania istniejących miejsc (placówki prywatne).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że w pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach modułów 1a, 1b oraz 2, a dopiero następnie placówkom prywatnym.

Ważne terminy

Wnioski o dofinansowanie w ramach modułu 1a i 1b można było złożyć w terminie od 7 września do 16 października 2020 r. Natomiast wnioski w modułach 2, 3 i 4 można złożyć od 7 września do 6 listopada 2020 r. Wyniki konkursu dotyczące modułu 1 zostaną ogłoszone do 27 listopada, a pozostałe zostaną podane do 15 stycznia 2021 roku.

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Wnioski mogą zostać złożone na dwa sposoby.
1. W formie elektronicznej przez platformę e-PUAP, z profilu osoby, która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

  1. W formie pisemnej dostarczonej osobiście lub za pomocą poczty do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.


Na co można przeznaczyć dofinansowanie z programu Maluch plus?

Dofinansowanie może być przeznaczone między innymi na: zakup nieruchomości, przebudowę obiektu, zakup i montaż wyposażenia, wyposażeniu placu zabaw, kosztów pośrednich (szkolenia, kursy, certyfikaty, koszty obsługi księgowej, kadrowej, prawniczej, koszty promocji).

Dofinansowanie z programu Maluch Plus 2021 to świetna okazja do polepszenia warunków pracy dla Dyrektorów i Nauczycieli po przez zakup oprogramowania Kidsview. System Kidsview to najwyższej jakości narzędzie informatyczne i rozwiązania edukacyjne do zarządzania żłobkiem i placówkami wczesnoszkolnymi. Zakup rozwiązania Kidsview uprości administrację Twojej placówki i zwiększy jej bezpieczeństwo. Kompleksowe narzędzie Kidsview obejmuje kalendarz, dziennik elektroniczny, frekwencję i zgłaszanie nieobecności, rozliczenia, komunikacje oraz zajęcia online - ułatwiając codzienną pracę Dyrektorów i Nauczycieli, a Rodzicom dostarczy bieżące informacje z codziennych aktywności Dziecka.

Rozpocznij korzystanie z Kidsview już teraz! Zadzwoń lub napisz do nas. Więcej informacji o kontakcie znajdziesz tutaj.


Wyniki konkursu "Maluch+ 2021"

W terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra – należy dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy.

Kliknij tutaj aby poznać wyniki konkursu: moduły 2-4 oraz moduły 1a i 1b (w zakresie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc)

Kliknij tutaj aby poznać wyniki konkursu: 1a i 1b.

Pobierz plakat informacyjny dotyczący programu "Maluch +".