Zdrowie , Wskazówki

Jak leczyć zaburzenia przetwarzania słuchu?

Główny obrazek do Jak leczyć zaburzenia przetwarzania słuchu?

Zaburzenia przetwarzania słuchowego uaktywniają się najczęściej w wieku przedszkolnym i jest to najlepszy czas na to, aby rozpocząć z dzieckiem terapię, dzięki której bez większych już problemów wejdzie w wiek szkolny. Znając już charakterystykę występowania zaburzeń, pochylamy się nad metodami ich leczenia.

Mamy wiele terapii słuchu do wyboru. Dzielą się one na dwa rodzaje: gabinetowe oraz treningi domowe. Każde z nich potrzebują czasu, aby przynieść zauważalne pozytywne efekty. Rozpoczęcie terapii słuchu to bardzo ważny krok i działanie długofalowe, o czym należy pamiętać. Obecnie na rynku terapii mamy do wyboru:

  • Neuroflow
  • Metoda Tomatisa
  • JIAS – Indywidualna Symulacja Słuchu K.Johansena
  • Metoda Warnkego
  • Fast For word
  • Auricula TM

…I jeszcze kilka innych. W dzisiejszych artykule przyjrzymy się najpopularniejszym i najbardziej efektywnym metodom, dzięki którym zaburzenia słuchu możemy skorygować.

Neuroflow - główne założenia

Twórcą treningu jest dr Andrzej Senderski-lekarz otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra. Diagnoza opiera się na behawioralnych testach psychoakustycznych, dzięki którym jesteśmy w stanie ocenić sprawność przetwarzania słuchowego. Obserwując dzieci nie sposób nie zgodzić się, że mają one różne objawy zaburzeń, ale badania udowodniły, że występują tam również punkty styczne:

- zaburzenia uwagi słuchowej i rozumienia mowy w hałasie

- zaburzenia fonologiczne i percepcji czasowych aspektów dźwięku

- zaburzenia wymiany informacji słuchowej pomiędzy półkulami

Każda terapia poprzedzona jest wywiadem z rodzicami, badaniami przeprowadzonymi przez lekarzy audiologów, logopedów, psychologów i pedagogów. Cały zespół analizuje wyniki testów słuchowych i na tej podstawie dobierany jest indywidualny program terapeutyczny.

Głównym jego założeniem jest trening słuchowy podwyższający tzw. wyższe funkcje słuchowe. Zajęcia można prowadzić zarówno w gabinecie terapeutycznym jak i w domu przez rodziców czy opiekunów. Ćwiczenia podzielone są na dwa etapy, trwają od 10 do 12 tygodni. A cała dwuetapowa terapia zajmuje około 5 miesięcy.

Dla kogo terapia Johansena?

Kolejną metodą jest Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (Johansen Individualisierte Auditive Stimulation - Johansen IAS). To terapia stosowana już w kilkunastu krajach a jej założeniem jest tzw. program domowy. Każdemu pacjentowi przygotowuje się indywidualne płyty CD, na których znajduje się kilka około 10 minutowych utworów. Słucha się ich przez 6 dni w tygodniu, przez okres od szczęściu do osiemnastu miesięcy. Płyty są specjalnie skomponowane przez dr Kjelda Johansena – swoim zakresem obejmują różne częstotliwości dźwięków potrzebne do stymulacji słuchu. Raz na 6 tygodni przeprowadza się kontrolę i podejmowane są dalsze decyzje o przejściu na kolejny etap terapii, z nową płytą CD. Przed rozpoczęciem terapii niezbędny jest wywiad, kontrola poziomu słyszenia każdego ucha na różnych częstotliwościach, kontrola dominacji ucha przy odbiorze mowy oraz badania lateralizacji – dominacji ręki, oka, nogi, półkuli mózgowej.

Najpopularniejszy Tomatis

Trzecią, niezwykle popularną metodą jest stworzona przez Alfreda Tomatisa, profesora medycyny i otolaryngologa metoda rozróżniająca w swoim założeniu dwa procesy: słyszenie i słuchanie. Prowadzone całymi latami obserwacje doprowadziły do konkluzji, że słyszenie jest procesem biernym, który zależy od narządu słuchu, zaś słuchanie to proces aktywny, bardziej świadomy. Według Tomatisa dźwięk pełni rolę nie tylko informacyjną, ale stanowi również stymulację dla kory mózgowej, dlatego stworzył on metodę kształcenia uwagi słuchowej, której celem jest kształtowanie umiejętności świadomego słuchania, co poprawia funkcjonowanie dzieci w wielu sferach życia. Metoda Tomatisa sprawdza się:

-wśród dzieci z trudnościami w szkole – mówimy tu o młodszych dzieciach mających problemy z nauką początkową pisania i czytania, trudności grafomotoryczne

-wśród starszych dzieci – problemy z czytaniem ze zrozumieniem, wolniejsze tempo pracy na lekcji, problemy z zapamiętywaniem, trudności matematyczne

Podstawą treningu jest polepszenie koncentracji i wydłużenie uwagi, tak aby zwiększyć zdolność efektywnego uczenia się.

Problem przetwarzania słuchowego jest coraz częściej dostrzegany i diagnozowany. Ważne jest, aby na wczesnym etapie zaobserwować dysfunkcję u dziecka, tym bardziej, że jest ona łatwa do okiełznania. Wiek przedszkolny to doskonały moment na przyjrzenie się dziecku i jego ewentualnym ograniczeniom, zaś indywidualny dobór terapii sprawi, że wejście w wiek szkolny stanie się o wiele spokojniejsze i efektywniejsze w przyszłości.