Zdrowie , Webinaria

Jak radzić sobie z doświadczeniem traumy u dzieci?

Główny obrazek do Jak radzić sobie z doświadczeniem traumy u dzieci?

Szkolenie online psychologa klinicznego dr Teresa Jadczak-Szumiło umożliwi zapoznanie się ze sposobami postępowania z dziećmi po traumie. Dr Teresa Jadczak-Szumiło na co dzień pracuje z dziećmi po traumie, w tym traumie wczesnodziecięcej. Jest współautorką i autorką poradników do pracy dziećmi dotkniętymi traumą m.in. „Jestem na moście czyli jak pomóc dziecku po powodzi”, „Zrozumieć by chronić” i „Dziecko w sytuacji wojny”. Motto Centrum Psychologicznego "ITEM" prowadzonego przez Panią Teresę Jadczak-Szumiło brzmi "Wieź jest siłą!".

Webinarium przeznaczone jest dla pedagogów i psychologów edukacji przedszkolnej oraz rodziców. Podczas szkolenia doświadczony specjalista w zakresie traumy dziecięcej omówi tak ważne zagadnienia jak m.in.:

  • co powinniśmy wiedzieć o traumie
  • dzieci w sytuacji wojny
  • jak rozpoznawać traumę u dziecka
  • sposób prowadzenia rozmowy
  • jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka w sytuacji gdy jest uchodźcą
  • jak rozpoznać potrzeby
  • praca terapeutyczna
  • budowanie poczucia zrozumienia i więzi
  • zapewnienie bezpieczeństwa dziecka

Trauma u dziecka może być wynikiem wielu zdarzeń takich jak katastrofy, wojny, czy silne przejścia rodzinne jak na przykład śmierć bliskiej osoby. Brak właściwej reakcji na traumę i terapii może być powodem poważnych zaburzeń psychicznych dziecka. Szczególnie w obecnym trudnym otoczeniu pandemii i wojny na Ukrainie ważne jest wsparcie dzieci w radzeniu sobie z tego typu problemami.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online z udziałem doświadczonego specjalisty dr Teresy Jadczak-Szumiło w dniu 31 marca 2022 o g. 19.30.

Zarejestruj się klikając na link: zarejestruj się

Szkolenie online organizowane jest w ramach programu Przedszkola Jutra - Równe Szanse, którego organizatorem jest Kidsview a partnerami Fundacja ING Dzieciom, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Wirtualna Polska.

Partnerem medialnym wydarzenia jest miesięcznik "Bliżej przedszkola".