Zdrowie

Jak radzić sobie z koronawirusem w przedszkolu i żłobku?

Główny obrazek do Jak radzić sobie z koronawirusem w przedszkolu i żłobku?

Jesień przyniosła niestety kolejną falę pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Dyrektorzy i nauczyciele codziennie muszą mierzyć się z wyzwaniami związanymi z rosnącą liczbą zachorowań wśród rodziców, dzieci i kadry. Przedstawiamy kilka istotnych informacji przydatnych dla przedszkoli i żłobków.


Jak skontaktować się z Sanepidem? 

Uwaga! Pojawiają się w mediach informacje, że przedszkola lub szkoły nie mogą dodzwonić się do Sanepidu. Przyczyną może być zmiana zasad kontaktu ze Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi. Dotychczasowe numery telefonu stacji, na które trudno było się skontaktować, Ministerstwo Zdrowia zastąpiło centralną infolinią. Jeżeli w Twoim przedszkolu lub żłobku pojawił się koronawirus i chcesz uzyskać informacje z Sanepidu, zadzwoń pod numer centrum kontaktu infolinii: +48 22 25 00 115.

Co, jeżeli koronawirus pojawi się w przedszkolu lub żłobku? 

Decyzje o sposobie dalszego postępowania podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiczną. Dlatego możliwość uzyskania kontaktu z Sanepid jest tak ważna. Zachorowania na COVID-19 wśród dzieci, rodziców lub nauczycieli nie są automatyczną przesłanką zamknięcia przedszkola, lub żłobka. Wiele placówek oraz przedsiębiorstw wdrożyło zasady i procedury szybkiego postępowania w takich sytuacjach. Zwykle polegają one przede wszystkim na:

  1. Wprowadzeniu obowiązku natychmiastowego informowania Dyrektora przez kadrę placówki oraz rodziców o zachorowaniu na koronawirusa lub objęciu kwarantanną.
  2. Identyfikacji kręgu osób, z którym osoba chora miała bezpośredni kontakt i skierowaniu na samoizolację.
  3. Dezynfekcji pomieszczeń, w których przebywała osoba zakażona.

Takie zasady pozwalają chronić zdrowie kadry placówki, dzieci i opiekunów. Z kolei decyzje o potencjalnej konieczności zamknięcia placówki podejmuje Dyrektor przedszkola lub żłobka w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Sam kontakt dzieci z dziećmi z rodziny, w której wystąpiło zachorowanie na koronawirusa, nie oznacza automatycznie decyzji o zamknięciu przedszkola lub żłobka, albo decyzji Sanepidu o kwarantannie. Sanepid może dane osoby objąć nadzorem epidemiologicznym pod kątem wystąpienia ryzyka objawów choroby. 

Co, jeżeli obawiam się, że mam objawy koronawirusa?

Wielu pracowników przedszkoli i żłobków oraz rodziców żyje obecnie w podwyższonym stresie, wynikającym z zagrożenia pandemią. Badania wskazują, że wirus mniej rozprzestrzenia się wśród dzieci w wieku przedszkolnym, niemniej duża liczba zachorowań i kontaktów powoduje podwyższone zagrożenie. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, jeżeli obawiasz się, że jesteś osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, możesz podjąć następujące działania:

  1. Możesz wykonać szybki test internetowy w aplikacji ProteGO Safe, lub za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/koronawirus
  2. Możesz skontaktować się z pracownikiem medycznym poprzez platformę teleporad zapisując się w formularzu dostępnym na stronie: https://pacjent.gov.pl/teleporada lub dzwoniąc do punktu Podstawowej Opieki Zdrowotnej wybierając POZ z listy dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/teleporady-poz.
  3. Możesz uzyskać informacje na linii NFZ pod numerem: 800 190 590
  4. W przypadku stanu ciężkiego należy dzwonić na numery alarmowe: 112 lub 999

Warto w takiej sytuacji pamiętać o czasowej samoizolacji. Chroniąc siebie, chronisz też innych. 

Czy warto stosować zasadę DDMA?

Zdecydowanie TAK! DDMA to dystans, dezynfekcja, maseczka i aplikacja. Badania wskazują, że ograniczenie kontaktu, dystans co najmniej 1,5 m, higiena i dezynfekcja oraz noszenie maseczki może istotnie obniżyć ryzyko zachorowania na COVID-19 przez nauczycieli i dyrektorów przedszkoli lub żłobków. Warto też korzystać z nowoczesnych technologii takich jak aplikacja ProteGo Safe i Internetowego Konta Pacjenta. Nowoczesny system obsługi przedszkoli i żłobków Kidsview również zwiększa bezpieczeństwo i umożliwia sprawną komunikację w czasie trwania pandemii.


Gdzie znaleźć ważne informacje o koronawirusie?

Podstawowe oficjalne strony z informacjami o epidemii koronawirusa to:


Zespół Kidsview życzy zdrowia pracownikom edukacji przedszkolnej, dzieciom i rodzicom!