Wskazówki

Kalendarz dyrektora przedszkola na I półrocze 2021/2022

Główny obrazek do Kalendarz dyrektora przedszkola na I półrocze 2021/2022

Nowy rok szkolny, to nowe obowiązki, które ponosi dyrektor lub właściciel placówki. Poniżej przedstawiamy kalendarz pierwszego półrocza dla dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.Wrzesień

 • Przełom sierpnia i września - podpisanie umów o pracę/aktów mianowania z nowymi nauczycielami.
 • 1 września - rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22
 • Do 15 września - przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022
 • Do 15 września - złożenie przez nauczycieli kontraktowych i mianowanych, wniosków o rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego (14 dni od rozpoczęcia działalności przedszkola w nowym roku szkolnym)
 • Do 20 września - odebranie od nauczyciela stażysty planu rozwoju zawodowego (20 dni od rozpoczęcia działalności przedszkola w nowym roku szkolnym)
 • Wrzesień - wprowadzenie zmian do arkusza organizacji pracy przedszkola
 • Wrzesień - udzielenie pracownikom niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego z 2020 roku
 • Wrzesień - rozpoznanie dzieci potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Wrzesień - zebranie wszelkich zgód od rodziców, wniosków i oświadczeń
 • Wrzesień - ustalenie wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
 • Wrzesień - ustalenie zebrania z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkolaPaździernik

 • Do 5 października - przekazanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych, opłacenie składek
 • Do 15 października - przyznanie i wypłacenie nagrody nagrody dyrektora szkoły nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Do 20 października - przekazanie miesięcznej informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON).
 • Październik - rozpoczęcie inwentaryzacji
 • Październik - przyjęcie od nauczycieli stażystów wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowegoListopad

 • Do 5 listopada - przekazanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych, opłacenie składek
 • Do 22 listopada - przekazanie miesięcznej informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON).
 • Listopad - ustalenie płatnika zasiłków na 2022 rok
 • Listopad - przegląd BHPGrudzień

 • Do 5 grudnia - przekazanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych, opłacenie składek
 • Do 20 grudnia - przekazanie miesięcznej informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON).
 • Do 22 grudnia - przygotowanie projektu planu finansowego przedszkola na następny rok na podstawie informacji o ostatecznych kwotach planu finansowego otrzymanych od zarządu jednostki samorządu terytorialnego
 • Grudzień - skorygowanie odpisów na ZFŚS w odniesieniu do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w tym roku kalendarzowym
 • Grudzień - wydanie decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielom
 • Grudzień - sporządzenie planów urlopów pracowników niepedagogicznych i nauczycieli oraz pracowników przedszkoli innych placówek nieferyjnych na 2022 rok
 • Grudzień - przygotowanie przedszkola do pracy w warunkach zimowychStyczeń

 • 4 stycznia - przeszeregowanie płacowe nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego
 • 4 stycznia - zapoznanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z planem urlopów wypoczynkowych na rok 2022
 • Do 5 stycznia - przekazanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych, opłacenie składek
 • Do 20 stycznia - przekazanie miesięcznej informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON).
 • Styczeń - kontrola aktualności badań lekarskich i szkoleń BHP nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 • Styczeń - przedstawienie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola w pierwszym półroczu
 • Ferie zimowe 17 - 30 stycznia 2022 r. dla województw: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • Ferie zimowe 24 stycznia - 6 lutego 2022 r. dla województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • Ferie zimowe 31 stycznia - 13 lutego 2022 r. dla województw: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskieLuty

 • Do 7 lutego - przekazanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych, opłacenie składek
 • Do 21 lutego - przekazanie miesięcznej informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON).
 • Ferie zimowe 24 stycznia - 6 lutego 2022 r. dla województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • Ferie zimowe 31 stycznia - 13 lutego 2022 r. dla województw: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • Ferie zimowe 14 – 27 lutego 2022 r. dla województw: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie