Webinaria

Prawo dla przedszkoli – nowelizacja Kodeksu Pracy i ruch kadrowy

Główny obrazek do Prawo dla przedszkoli – nowelizacja Kodeksu Pracy i ruch kadrowy

Co się zmieni w Kodeksie pracy dla pracowników przedszkoli?

Już 26 maja o godz.12:00 zapraszamy na webinar, podczas którego omówiona zostanie nowelizacja Kodeksu pracy od 1 sierpnia 2022 r.:

 • zmiana treści umowy o pracę (w tym z nauczycielem)
 • zmiana informacji o warunkach zatrudnienia (w tym dla nauczyciela)
 • zmiany dotyczące umowy pracę na czas określony (w tym z nauczycielami)
 • urlop rodzicielski na nowych zasadach
 • urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie
 • nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego
 • urlop wychowawczy dla pracowników niepedagogicznych
 • zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej (w tym dla nauczyciela)

W dalszej części szkolenia poruszymy zagadnienia dotyczące ruchu kadrowego związanego ze zwalnianiem nauczycieli przedszkola:

 • ochrona stosunku pracy nauczycieli w praktyce,
 • zwolnienie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – na podstawie jakieś przepisów, procedura,
 • zwolnienie nauczyciela kontraktowego – kiedy na podstawie art. 20 ust. 1, a kiedy art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela,
 • skrócony okres wypowiedzenia a wcześniejsze rozwiązanie umowy – różnice i konsekwencje.

Uczestnictwo w webinarze jest bezpłatne. Link do rejestracji tutaj.