Wskazówki

Profesjonalna aplikacja nauczyciela-stażysty o pracę w przedszkolu

Główny obrazek do Profesjonalna aplikacja nauczyciela-stażysty o pracę w przedszkolu

W najbliższym czasie uczelnie wyższe wypuszczą na rynek pracy kolejne grono młodych pedagogów. Większość z nich będzie już miała za sobą pierwsze kroki zawodowe, w postaci staży, wolontariatów czy praktyk. Będą gotowi do rozpoczęcia pracy zawodowej. Jak świeżo upieczony pedagog może szukać pracy? Czego może się spodziewać? I dlaczego warto go zatrudnić?

Pierwsze kroki – profesjonalne CV

Na samym początku przygotuj odpowiednie CV. Uaktualnij je o wszystkie doświadczenia, które zdobyłeś podczas kształcenia. Koniecznie wyeksponuj wszystkie kursy, na jakich byłeś oraz nabyte na nich kompetencje. Warto dodać wszystkie dodatkowe umiejętności takie jak np. języki obce, wykształcenie muzyczne lub plastyczne, które mogą wyróżnić Ciebie na tle innych kandydatów.

Istotne jest również dopasowanie CV pod kątem poszczególnych ogłoszeń, na które aplikujemy. Jeśli w danej ofercie jest położony nacisk na konkretne kompetencje, zastanów się, czy nie odbyłeś kursu w tej, lub podobnej dziedzinie. Warto podkreślić odpowiednie kompetencje, w zależności od danej oferty.

Jest oczywiste, że życiorys osoby bez lub z krótkim doświadczeniem zawodowym jest bardzo krótkie. Nie zrażaj się tym! Ważne, aby CV miało profesjonalny format i zadbaj o wygląd. Poniżej kilka wskazówek:

  • Informacje w CV są ważne, ale równie istotne jest ogólne wrażenie, które tworzy układ graficzny życiorysu. Tradycyjne CV zawierają standardowy zakres suchych informacji w akapitach jeden po drugim. Natomiast atrakcyjne CV jest ciekawe graficznie. Przykładowo na lewym marginesie można stworzyć kolumnę na ok. 1/4 szerokości strony i zamiesić w niej na górze zdjęcie, poniżej dane kontaktowe, a pod nimi krótki komentarz o swoich mocnych stronach i motywacji do pracy. Po prawej stronie na górze imię i nazwisko, a pod nim kolejno informacje z CV. Koniecznie użyj 2 lub maksymalnie 3 kolorów, które budują dobrą estetykę.
  • Informacje w dobrym CV powinny obejmować kolejno: umiejętności, doświadczenie, wykształcenie, zainteresowania. Dodając sekcję umiejętności poszerzamy informację, w sytuacji krótkiego opisu doświadczenia.
  • Zdjęcie jest obecnie obowiązkowym elementem dobrego CV.


List motywacyjny

Większość pracodawców oczekuje listu motywacyjnego - pamiętaj, aby podkreślić w nim swoje zainteresowanie daną posadą, a także swoje kompetencje i umiejętności. Nie warto posługiwać się sztywnym językiem i kopiować na każde ogłoszenie ten sam list. Tak jak CV, list motywacyjny należy dopasować odpowiednio do ogłoszenia.

Zamiast odrębnego listu motywacyjnego można opisać swoje inspiracje i motywację do pracy w przedszkolu w kolumnie pod zdjęciem w CV. Dobrze jeżeli motywacja wiąże się z konkretną placówką, do której aplikuje nauczyciel i można powiedzieć dlaczego akurat nauczyciel zainteresowany jest pracą w tym konkretnym przedszkolu. Wart też pamiętać, że we współczesnym i szybko zmieniającym się świecie liczy się wiedza i kompetencje oraz umiejętność ciągłego doskonalenia zawodowego. Można o tym wspomnieć w CV.


Klauzula RODO

Na koniec musimy zadbać o wymogi prawne, w postaci klauzuli RODO. Jest to obowiązkowy wymóg Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, aby przedszkole mogło przetwarzać dane kandydata w celach rekrutacyjnych. Oczywiście jej aktualna treść dostępna jest w internecie, wystarczy wkleić ją optymalnie w dolnej stopce CV i listu motywacyjnego. Przykładowa treść klauzuli RODO to:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


W tworzeniu profesjonalnych CV pomagają też dostępne w internecie kreatory lub przykłądy CV. Po stworzeniu atrakcyjnego CV pozostaje nam odwiedzić portale z ogłoszeniami o pracę i aplikować na wymarzoną posadę.


Kim jest nauczyciel stażysta?

Kiedy już dostaniemy wymarzoną pracę, musimy spełnić kilka wymogów formalnych.

Nauczycielem stażystą zostaje się z chwilą, rozpoczęcia pracy w placówce. Czas trwania stażu to 9 miesięcy. Staż rozpoczynamy od początku nowego roku szkolnego. Maksymalnie do 14 dni od rozpoczęcia pierwszych zajęć w przedszkolu.

Stażysta może zostać zatrudniony na minimalnie pół etatu na czas roku szkolnego. Jeśli chcemy realizować ścieżkę awansu zawodowego musimy złożyć plan rozwojowy do dyrekcji placówki. Mamy na to 20 dni. W planie należy ująć wymagania, zgodne z rozporządzeniem ministra.

Po wypełnieniu niezbędnych formalności, wyznaczany jest opiekun stażu. W trakcie jego trwania, nauczyciel obserwuje zajęcia prowadzone w placówce. Ma możliwość pracowania nad umiejętnościami zawodowymi, z jednoczesnym wsparciem ze strony kadry pracowniczej. 9 miesięcy stażu to czas obserwacji nauczyciela i realizacji planu rozwojowego. To, co zostało opisane w planie musi zostać zrealizowane podczas stażu.

Praca z dziećmi jest pasjonująca i daje dużo satysfakcji, jest również wyjątkowo odpowiedzialna. Zaczynając pracę jako nauczyciel stażysta musimy o tym pamiętać. Naszym zadaniem będzie nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, ale i odpowiednie przygotowanie ich do przejścia na kolejne etapy edukacji. Obecnie ważne jest także otwarcie się na nowe metody edukacyjne oraz narzędzia cyfrowe takie jak dziennik elektroniczny (np. aplikacja Kidsview), które pomagają w organizacji pracy wychowawczej i mają także wymiar ekologii poprzez odejście od stosów papieru.


Dlaczego warto zatrudnić stażystę?

Obecnie demografia i sytuacja na rynku pracy powoduje, że coraz trudniej o dostępność pracowników. Dotyczy to także nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz żłobków. Jest to bardzo ważny zawód, ponieważ ma wpływ na dzieci w bardzo newralgicznym dla jego rozwoju okresie. Wraz z rozwojem dziedzin psychologii i pedagogiki, zmienia się sposób kształcenia nowych pokoleń nauczycieli. W trakcie studiów wyposażani są w nowoczesną wiedzę, opartą na najnowszych doniesieniach naukowych. Dzięki temu, pomimo krótkiego doświadczenia, czyni ich to wartościowymi kandydatami na rynku pracy.