Przedszkola Jutra - program i zapisy

Przedszkola Jutra - program i zapisy

Główny obrazek do Przedszkola Jutra - program i zapisy

Dlaczego powstał program „Przedszkola Jutra – Równe Szanse”?

Uważamy, że znaczenie wychowania przedszkolnego jest często niedoceniane z perspektywy rozwoju i przyszłości dziecka, a przedszkola i żłobki mają bardziej ograniczony dostęp do funduszy i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w porównaniu do szkół. W edukacji przedszkolnej istnieje wiele obszarów wykluczenia, w tym cyfrowego oraz dzieci i rodziców z niepełnosprawnościami lub innymi problemami wymagającymi specjalistycznego wsparcia.

Co jest celem programu?

Celem programu „PrzedszkoleJutra – Równe szanse” jest wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez transformację cyfrowa polskiej edukacji przedszkolnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod rozwoju kompetencji przyszłości i pedagogiki specjalnej u najmłodszych. Program koncentruje się na promocji nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych, wsparciu pedagogiki specjalnej oraz szkoleniach dla nauczycieli i dyrektorów.

Jak mogą skorzystać dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli oraz żłobków?

W 2022 roku kadra przedszkoli i żłobków będzie mogła skorzystać z następującej oferty Programu:

  • #STEAMwPrzedszkolu – W marcu 2022 roku zespół ekspertów Programu wspólnie ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog udostępnił uczestnikom Programu pierwszy w Polsce Przewodnik metody STEAM dla edukacji przedszkolnej. STEAM uważany jest za metodę edukacji 21 wieku, rozwijający kompetencje przyszłości.
  • #PrzedszkolneZajęciaPrzyszłości
    • W marcu 2022 r. startuje konkurs na dla nauczycieli lub dyrektorów przedszkoli z atrakcyjnymi nagrodami na najciekawsze zajęcia dedykowane dzieciom ze specjalnymi potrzebami i oparte o metodę STEAM.
    • W kwietniu 2022 r. rozpocznie się cykl bezpłatnych szkoleń w zakresie metod wychowania przedszkolnego (w szczególności STEAM), pedagogiki specjalnej, nowoczesnych narzędzi cyfrowych i dzienników elektronicznych kadry przedszkoli.
  • #DostępnośćCyfrowa – Rozwój aplikacji i dziennika Kidsview do edukacji przedszkolnej dostępnej cyfrowo dla rodziców z niepełnosprawnościami, którzy często mają trudności z pełnym uczestnictwem w życiu dziecka. Promocja idei dostępności cyfrowej.
  • #DziennikSpecjalistyczny – Organizator programu firma Kidsview udostępnia uczestnikom Programu darmowe szkolenia z prowadzenia dziennika elektronicznego oraz udostępnia dziennik Kidsview dla przedszkola i żłobka. Jeżeli jesteś zainteresowany promocją napisz do Kidsview na adres email hello@kidsview.pl lub skontaktuj się za pomocą formularza na stronie kidsview.pl/kontakt.

W ramach programu realizowany będzie w maju i czerwcu 2022 roku także wolontariat na rzecz zainteresowanych placówek przedszkolnych.

Bądź na bieżąco

Bezpłatna publikacja „Model STEAM. Przewodnik do edukacji przedszkolnej” dostępna jest tutaj: link do przewodnika

Jeżeli chcesz być otrzymywać informacje o programie zarejestruj się: link zapisu do programu

Więcej informacji o Programie będzie prezentowanych przez organizatora na: