Metody edukacyjne

Przedszkole jutra to równe szanse rozwojowe

Główny obrazek do Przedszkole jutra to równe szanse rozwojowe

Przedszkole i żłobek w dobie zmian

Kiedyś żłobek i przedszkole realizowały głównie zadania opiekuńcze oraz poprzez zabawę pomagały najmłodszym poznawać świat i rozwijać pierwsze kontakty społeczne. W ostatnich latach coraz bardziej realizowana jest w edukacji przedszkolnej formuła „nauki przez zabawę” w ramach której dziecko rozwija swoje talenty i konkretne umiejętności takie jak czytanie, pisanie i arytmetykę. Coraz więcej uwagi poświęca się także kompetencjom przyszłości, które można zdobywać poprzez STEAM uważany za metodę edukacji 21 wieku.

Polski program przedszkolny ukierunkowany jest na konkretne osiągnięcia dziecka w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Ale świat dynamicznie się zmienia i to nie zawsze na lepsze, a wraz z nim potrzeby wychowawcze. Duża liczba najmłodszych dzieci ma problemy psychofizyczne i adaptacyjne. Rośnie liczba bodźców związanych ze wszechdostępnym internetem i telefonem, powodując wyzwania bezpieczeństwa dzieci w sieci. Zapracowani rodzice i aktywizacja zawodowa kobiet powodują, że mamy mniej czasu dla dziecka. Zmieniają się potrzeby współczesnego rynku pracy, a razem z nimi kierunki i programy edukacji, oparte o nowe kompetencje. Dzisiejsze przedszkolaki będą żyły w zupełnie innym świecie, niż poprzednie pokolenia. Jeżeli nie będą gotowe na sprostanie jego wyzwaniom to będą zagrożone wykluczeniem zawodowym, społecznym, czy cyfrowym.

Czym są przedszkola jutra?

Przedszkole jutra to takie, które dopasowuje program wychowawczy do potrzeb zmieniającego się świata, zapewnia równe szanse rozwojowe, uczy wartości i bezpiecznego używania technologii, wspiera indywidualne potrzeby dzieci, zwłaszcza tych z niepełnosprawnościami oraz tworzy nowoczesną i przyjazną przestrzeń do zabawy i rozwoju. Dziecko w wieku przedszkolnym powinno być przede wszystkim otoczone miłością, a nie przytoczone zbyt dużą ilością bodźców. Technologie są pożytecznym i oszczędzającym czas narzędziem i środkiem realizacji celów edukacyjnych, a nie celem samym w sobie. Przedszkole jutra to także przyjazne środowisko pracy kadry pedagogicznej w oparciu o wzmocnienie etosu pracy nauczyciela oraz dobrą komunikację i współpracę z rodzicami.

Dlatego powstał program „Przedszkole Jutra – Równe Szanse”! Organizatorzy programu wspólnie z doświadczonymi ekspertami chcą wspierać rozwój wychowania przedszkolnego w Polsce poprzez promocję nowych metod i narzędzi edukacyjnych, szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli, badania naukowe oraz ciekawe nowe formy nauki przez zabawę dla dzieci i rodziców.

Program „Przedszkole Jutra – Równe szanse” to obecnie cztery główne działania:

  1. #STEAMwPrzedszkolu – Stworzenie programu edukacji przedszkolnej opartego o dynamicznie rozwijający się w USA model STEAM, który opiera się na pięciu fundamentach: nauki ścisłe (S - science), technologia (T - technology), inżynieria (E - engineering), sztuka (A - arts) i matematyka (M - mathematics).
  2. #DziennikSpecjalistyczny – Udostępnienie dziennika elektronicznego dostosowanego do realizacji zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych, wspierającego diagnostykę oraz pracę pedagogów, psychologów i innych specjalistów z dziećmi przy współpracy rodziców.
  3. #DostępnośćCyfrowa – Rozwój aplikacji do edukacji przedszkolnej dostępnej cyfrowo dla rodziców z niepełnosprawnościami, którzy często mają trudności z pełnym uczestnictwem w życiu dziecka.
  4. #PrzedszkolneZajęciaPrzyszłości – Przeprowadzenie konkursu dla nauczycieli przedszkoli na najciekawsze zajęcia dedykowane dzieciom, także ze specjalnymi potrzebami i oparte o model STEAM oraz realizacja cyklu szkoleń w zakresie pedagogiki przedszkolnej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych, dzienników elektronicznych oraz model STEAM dla kadry przedszkoli w Polsce.

Jestem przekonana, że program będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, rozwoju kompetencji i narzędzi edukacyjnych, zapewnienia lepszego dostępu do informacji osobom z niepełnosprawnościami oraz wsparcia pedagogiki specjalnej w Polsce. Misją Kidsview jest wsparcie edukacji i rozwoju najmłodszych, którą realizujemy poprzez organizację programu „Przedszkola Jutra – Równe Szanse”. Dziękuję naszym partnerom Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog, Fundacji ING Dzieciom i Wirtualnej Polsce oraz naszym ekspertom za zaangażowanie w promocje idei wychowania przedszkolnego, wyrównującej szanse rozwojowe w tym jakże dynamicznie zmieniającym się świecie. Zapraszamy kadrę żłobków i przedszkoli, rodziców oraz ekspertów do współpracy! Na zgłoszenia czekamy pod adresem mailowym hello@kidsview.pl