Zdrowie

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i jego rola w życiu rodziny

Główny obrazek do Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i jego rola w życiu rodziny

Wsparcie dziecka na każdym etapie jego rozwoju jest rzeczą kluczową. Od najmłodszych lat zaangażowani są w to rodzice, lekarze i opiekunowie w przedszkolu. Pierwsze sygnały mówiące o jakichkolwiek nieprawidłowościach powinny sprawić, że w codzienny rytm dnia wkracza WWRD . Jest to nic innego jak interdyscyplinarne podejście do umożliwienia objęcia specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny. Co w sobie kryje, z jakich etapów się składa i jaki jest jego cel? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Czym jest WWRD?

WWRD to działania mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i rozwoju społecznego dziecka od chwili wykrycia pierwszych nieprawidłowości aż do momentu jego pójścia do szkoły. Wszelkie podejmowane działania mają na celu organizowanie procesu uczenia i kontrolę nad jego przebiegiem, a koncentrują się na zorganizowaniu zabaw, zajęć, dzięki którym dziecko gromadzi wartościowe doświadczenia. Od momentu wykrycia niepełnosprawności po przekroczenie progu w szkole – WWRD bacznym okiem obserwuje dziecko, aby przygotować je jak najlepiej do przyszłych wyzwań. WWRD reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r., które mówi o tym, że są to zajęcia organizowane dla dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności wydanym przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcie mogą być organizowane m.in. w przedszkolu, a decyzję o miejscu ich prowadzenia podejmuje dyrektor placówki wspólnie z rodzicami. Dyrektor placówki powołuje również zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który prowadzi prace bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Podstawowym założeniem WWRD jest traktowanie rozwoju dziecka jako integralnego procesu, a uwagę kładzie na jego aktywność – warunek ciągłego rozwoju człowieka. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może pełnić funkcję:

  • diagnostyczną – rozpoznanie kliniczne
  • informacyjną – mówi o przebiegu rozwoju dziecka, pozostając w stałym kontakcie z rodziną
  • stymulacyjną -terapeutyczną.

Rola WWRD w życiu rodziny

WWRD to również wspomaganie rodziców w codziennej opiece nad dzieckiem, ale również odpowiednie budowanie relacji ze specjalistą, pod opieką którego pozostaje dziecko. Najważniejsze jest aby jak najszybciej rozpoznać zaburzenie, stworzyć scenariusz postępowania i pamiętać, aby w odpowiedni sposób włączyć do pracy rodziców. Jeżeli chodzi o sam zakres WWRD może on dotyczyć kilku obszarów. Niektóre z nich to np.:

  • rozwój motoryki
  • usprawnienie słuchu i widzenia
  • polepszenie orientacji w otaczającym środowisku
  • rozwój mowy
  • poprawa umiejętności związanych z funkcjonowaniem w środowisku
  • praca nad komunikacją z otoczeniem

Dlaczego WWRD jest ważne? Przede wszystkim zmniejsza ryzyko opóźnień rozwojowych, pomaga rodzicom i rodzinie w codziennym zrozumieniu funkcjonowania z dzieckiem niepełnosprawnym. Jest dla nich wsparciem i pomocą oraz dostarcza ważnych informacji związanych z rozwojem dziecka i jego stymulacji i co ważne, zmniejsza uboczne skutki niepełnosprawności dziecka.

Jeżeli jako rodzic zauważysz niepokojące symptomy, nie możesz ich lekceważyć. Rozmowa z lekarzem pierwszego kontaktu czy nauczycielem przedszkola i wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka oraz objęcie go specjalistyczną opieką da mu szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie.

Rodzic to najlepszy obserwator i terapeuta, ale ważne jest zachowanie równowagi – dlatego czasami lepiej jest udać się ze swoimi obawami do specjalisty albo otworzyć się na napływające uwagi z przedszkola.

Niezależność i samodzielność dziecka jest dla wszystkich stron priorytetem i o tym nie wolno nam zapominać. WWRD pokazuje, że samorealizacja, nabywanie umiejętności jest możliwe wśród dzieci z orzeczeniami. Każdy krok nawet najmniejszy, ale krok do przodu pokazuje, że warto wykonać wspólną pracę dla dobra dziecka.