Zarządzanie przedszkolem , Webinaria

Webinar "Planowane zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2023 r. dla przedszkoli"

Główny obrazek do Webinar "Planowane zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2023 r. dla przedszkoli"

Przed nami kolejne spotkanie poświęcone zmianom w Kodeksie pracy, które będą obowiązywać już po 1 stycznia 2023r. Przypomnijmy, że nowelizacja Kodeksu pracy jest konsekwencją wdrażania dwóch dyrektyw unijnych do polskiego porządku prawnego:

  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105).
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). – tzw. dyrektywa „work-life balance” zwana także „dyrektywą WLB”.

Już 26 października o godz. 12:30 opowiemy o nowych regulacjach, które mają sprzyjać równowadze między życiem prywatnym a zawodowym oraz niwelować nierówności w zatrudnieniu.

Planowo nowe przepisy miały wejść w życie już 1 sierpnia 2022 r. Tak się jednak nie stało. Mało tego projekt nie został jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów i nie przekazano go do Sejmu. Z informacji medialnych wynika, że nowy termin wejścia w życie zmian w Kodeksie pracy to najprawdopodobniej 1 stycznia 2023 r.

Obecnie procedowany jest kolejny już projekt nowelizacji (tym razem z 25 lipca 2022 r.). Nowe regulacje będą dotyczyły również jednostek oświatowych, w tym przedszkoli. Warto wcześniej poznać te zmiany, tym bardziej że pojawią się całkowicie nowe regulacje. Zmieni się nie tylko Kodeks pracy, ale nowe przepisy zostaną dodane do Karty Nauczyciela i będą dedykowane tylko nauczycielom.

Podczas webinaru omówimy zakres zmian na bazie aktualnie procedowanego projektu:

  • Co ze zmianami w Kodeksie pracy, które planowo miały wejść w życie 1 VIII 2022 r.?
  • Zmiana treści umowy o pracę
  • Zmiana informacji o warunkach zatrudnienia (w tym dla nauczyciela)
  • Zmiany dotyczące umowy pracę na czas określony (w tym z nauczycielami)
  • Urlop rodzicielski na nowych zasadach
  • Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie
  • Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego

Szkolenie poprowadzi Dariusz Skrzyński - prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego – prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców. Współpracuje m.in. z czasopismem „Kadry i płace w oświacie”, „Bliżej Przedszkola,  serwisem Portal Oświatowy, Europejskim Centrum Rozwoju Kadr. Aktualnie prowadzi Kancelarię EDUPRAWNIK specjalizującą się obsługą placówek oświatowych (w tym dyrektorów, nauczycieli, pracowników samorządowych) oraz wydawców.

Link do rejestracji znajduje się tutaj.