Zarządzanie przedszkolem

Wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego w 2021 roku

Główny obrazek do Wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego w 2021 roku

1 stycznia 2021 roku weszły zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiany dotyczą limitu wynagrodzeń dla dyrektorów przedszkoli niepublicznych z dotacji oświatowej.


Wyliczenia maksymalnego wynagrodzenia z dotacji

Dotacja może pokryć wynagrodzenie dla dyrektora niepublicznego przedszkola w wysokości, która nie przekracza rocznie 150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy. Natomiast średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi 184% kwoty bazowej, określanej w ustawie budżetowej. Kwota bazowa stanowi podstawę do ustalania średnich wynagrodzeń dla nauczycieli. Zgodnie z ustawą budżetową 2021 r. z dnia 20 stycznia 2021 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2021 r. wynosi odpowiednio dla:

  • nauczyciela stażysty (kwota bazowa) 3 537,80 zł
  • nauczyciela kontraktowego (111% kwoty bazowej) 3 926,95 zł
  • nauczyciela mianowanego (144% kwoty bazowej) 5 094,43 zł
  • nauczyciela dyplomowanego (184% kwoty bazowej) 6 509,55 zł

Limit dotacji w 2020

Ustawa budżetowa przyjęta w 2020 roku przewidziała dwie kwoty bazowe:

  • od dnia 1 stycznia 2020 r. – w wysokości 3 337,55 zł;
  • od dnia 1 września 2020 r. – w wysokości 3 537,80 zł.

To oznacza, że dyrektor przedszkola niepublicznego w 2020 r. mógł otrzymać z dotacji wynagrodzenie w łącznej wysokości 112 750,41 zł brutto (150% x 8 x 184% x 3337,55 zł) + (150% x 4 x 184% x 3537,80 zł).

Limit dotacji w 2021

W ustawie budżetowej 2021 z dnia z 20 stycznia 2021 r. Została ustalona jedna kwota bazowa w wysokości 3 537,80 zł, która wiąże się ze wzrostem rocznego limitu wynagrodzenia dla dyrektorów przedszkoli niepublicznych. Roczny limit wynagrodzenia sfinansowany z dotacji oświatowej w 2021 roku wynosi 117 171, 93 zł (150% x 12 x 184% x 3537, 80 zł). To oznacza, że dyrektor przedszkola w skali roku będzie mógł zarobić o 4.421,52 zł więcej niż w 2020 roku.

Źródła:
Ustawa budżetowa na rok 2021 z 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 190) – art. 9 ust. 2

Ustawa budżetowa na rok 2020 z 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571) – art. 9 ust. 2.