Wskazówki

Wyzwania związane z komunikacją podczas pandemii

Główny obrazek do Wyzwania związane z komunikacją podczas pandemii

Zachowanie odpowiedniej komunikacji pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, a rodzicami podopiecznych to fundamentalna sprawa, do pozytywnego budowania wizerunku przedszkola lub żłobka. Jednak przy narastającej ilości zakażeń wirusa SARS-COV-2 oraz zwiększającym się ograniczeniom i wytycznym, nie jest to łatwe.


Inne perspektywy, wspólny cel

Mimo różnic, jakie dzielą Dyrekcję, Nauczycieli i Rodziców, największą istotą i celem, które te grupy łączy, jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do wychowania i edukacji dziecka. Dyrektorzy są przedsiębiorcami, kierującymi i zarządzającymi placówką. Mimo natłoku zadań, jakie wykonują, pragną zapewnić dzieciom jak największe bezpieczeństwo oraz zatrudnić najodpowiedniejszą, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną dbającą o jakościowy rozwój i naukę dziecka. Natomiast rodzice oczekują od placówek prawidłowego i harmonijnego rozwoju dzieci, dobrej i rodzinnej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa i dostosowanej edukacji do swoich pociech. Jak zatem połączyć dwie odmienne perspektywy Dyrekcji i Rodziców we wspólny cel?

Komunikacja jako klucz odmiennych perspektyw

Mierząc się z wyzwaniem osiągnięcia jednego, wspólnego celu Dyrekcji i Rodziców, należy pamiętać, że Rodzice podopiecznych są również w niełatwej sytuacji. Niektórzy z nich bazują na własnych doświadczeniach oraz lęku związanego z pozostawieniem dziecka w rękach innych osób. Jak przełamać tę barierę? Kluczem jest komunikacja i łatwość wymiany informacji. Rodzice pragną wiedzieć, co ich dziecko robi, jak się zachowuje i reaguje na inne dzieci, czy wydarzyło się coś ciekawego w placówce, jakie są plany na przyszłe dni, co konkretnie jest w planie dnia dziecka, czy i w jaki sposób jest wspierane w trudnych chwilach, a przede wszystkim rodzic chce mieć poczucie zaopiekowanego i bezpiecznego dziecka. Tylko jak przekazać wszystkie te dane rodzicom w dobie pandemii, dystansu społecznego i braku czasu?

Komunikacja podczas pandemii

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z pandemią oraz zachowaniu wszystkich procedur i zasad rozporządzenia Głównego Inspektora Sanitarnego komunikacja bezpośrednia Nauczyciel lub Dyrektor - Rodzic jest utrudniona. W trakcie spotkań trzeba zachować odpowiedni dystans społeczny wraz z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, wziąć pod uwagę ograniczenia związane z dostępnością przestrzeni na dane dziecko, czy konieczność wchodzenia rodziców pojedynczo do przestrzeni wspólnej, a zatem ograniczonego czasu spędzonego w placówce.

Nowoczesne narzędzia do komunikacji z rodzicami

W dobie kolejnej fali pandemii i zwiększającej się liczbie zachorowań na COVID-19, przekazywanie informacji i bezpośrednia komunikacja powinny być ograniczone do minimum. Odpowiedzialność za stworzenie optymalnego rozwiązania ponosi Dyrektor placówki. Jest on nie tylko osobą zarządzającą placówką, ale również odpowiada za budowanie relacji względem rodziców i nauczycieli.

Jak zatem zbudować odpowiednie relacje w dobie pandemii przy ograniczonym kontakcie osobistym?

  • Zamiast tradycyjnych zebrań wybierz formę spotkań online. Za pomocą dostępnych komunikatorów można bezpiecznie prowadzić wideokonferencję bez konieczności gromadzenia rodziców w placówce. W kolejnym blogu przeanalizujemy dostępne narzędzia i porównamy ich efektywność w placówce przedszkolnej lub żłobkowej
  • Wyznacz stałe godziny lub dni konsultacji online z Wychowawcą grupy, aby rodzic mógł skontaktować się z opiekunem swojego dziecka.
  • Wprowadź w placówce efektywny system zarządzania informacją i komunikacją, który pozwoli na bieżące wysyłanie komunikatów do rodziców: w formie ogłoszeń, informacji do konkretnych osób, kalendarza, czy bieżącego planu dnia.
  • W kolejnym kroku wprowadź procedurę zarządzania informacją – kto i za jakie informacje jest odpowiedzialny w bieżącej pracy przedszkola i w jaki sposób mają być prezentowane rodzicom. Stosowane dotąd mieszane formy komunikacji: email, sms, tablica ogłoszeń, FB – często prowadzą do chaosu przekazu. W przypadku dużej ilości informacji nasza ginie wśród innych, które docierają do rodziców. Efekt – niezadowolony rodzic, który oczekuje, że nasz przekaz zostanie dostarczony na czas – szczególnie kiedy dotyczy ryzyka związanego z epidemią.
  • Wdrożony cyfrowy system zarządzania placówką powinien, w dobie pandemii, ułatwić również natychmiastową możliwość przejścia na nauczanie hybrydowe lub zdalne na wypadek zawieszenia zajęć w grupie lub przedszkolu. Przyda się też jeżeli zdecydujecie, że część zajęć dodatkowych będzie odbywała się z grupą przedszkolną zdalnie. Wykorzystując dostępne komunikatory, tj. zoom, MS Teams, classroom czy inne – dostęp do zajęć powinien być widoczny w planie dnia grupy z możliwością łatwego połączenia się rodziców z nauczycielem. A przede wszystkim – z jakiegokolwiek komunikatora korzystacie – rodzic powinien zawsze móc logować się z jednego miejsca – najlepiej klikając w zajęcie zdalne w planie dnia, by nie szukał linku spotkania pośród tysiąca emaili.

Poprzednie metody komunikacji stosowane w przedszkolach i żłobkach powoli ustępują miejsca zaawansowanym rozwiązaniom cyfrowym. Ich celem jest bieżące budowanie i podtrzymywanie bliskich relacji pomiędzy Dyrekcją, Nauczycielami a Rodzicami. Komunikacja z Rodzicami staje się szybsza i prostsza a przy tym zabezpieczona przed ryzykiem wypływu danych wrażliwych, jak np. wizerunek dziecka.

Dzięki zaawansowanej technologii, komunikaty wysyłane w formie ogłoszeń lub czatu są widoczne w aplikacji telefonu u rodzica i nauczyciela. Ponadto bez problemu udostępnisz zdjęcia w galerii zdjęć z prowadzonych zajęć, co na co dzień powoli pochwalić się waszą pracą w przedszkolu lub uspokoi rodziców maluchów. Jedna aplikacja daje wiele możliwości – szczególnie ważnych w okresie pandemii, kiedy liczy się szybkość przekazu i ciągłość komunikacji przy ograniczonym kontakcie osobistym. Takie systemy są też darmowym nośnikiem reklamy naszej pracy i odzwierciedleniem troski o najwyższy poziom edukacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej - skontaktuj się z nami.