Edukacja – Przedszkola Jutra

Dzień dobry!

Łączy nas pasja do opieki i rozwoju najmłodszych. Platforma edukacyjna Kidsview zapewnia dostęp do wartościowych informacji na temat nowoczesnych metod wychowania dzieci, wygodnego zarządzania placówką, przepisów prawa oraz nowości edukacyjnych i ciekawostek.

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i rodziców!

 • Procedury Ochrony Nieletnich

  Nowe zasady dotyczące konieczności stworzenia i wprowadzenia procedur ochrony nieletnich wejdą w życie od 15 lutego 2024 roku. Wszelkie przedszkola, szkoły oraz placówki będą zobowiązane do opracowania niezbędnych procedur.   jakie są istotne informacje oraz praktyczne wskazówki niezbędne do skutecznego stworzenia i wprowadzenia procedur ochrony nieletnich? czym dokładnie są te standardy i jakie są zasady […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Edukacja Społeczno-Emocjonalna  dzieci w wieku przedszkolnym

  Edukacja społeczno-emocjonalna w przedszkolu obejmuje szeroki zakres działań i interwencji pedagogicznych, które mają na celu wspieranie dzieci w rozwijaniu zdrowych relacji z innymi oraz umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami. To proces, który integruje naukę społecznych i emocjonalnych kompetencji, takich jak empatia, współpraca, samoregulacja emocjonalna oraz rozwiązywanie konfliktów, w ramach codziennych doświadczeń przedszkolnych. Znaczenie rozwoju […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Aktywność ruchowa w przedszkolu

  Aktywność ruchowa odgrywa kluczową rolę w wczesnym dzieciństwie, kształtując nie tylko rozwój fizyczny, ale również emocjonalny i społeczny. Jest to czas, gdy dzieci intensywnie poznają świat poprzez ruch, eksplorację i interakcję z otoczeniem.  Przedszkole, jako pierwsze miejsce edukacji poza domem rodzinnym, pełni niezwykle istotną rolę w życiu dziecka. Jest to środowisko, w którym dzieci po […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Co można zrobić, aby zachęcić dziecko do czytania?

  Umiejętność czytania nie tylko otwiera drzwi do wiedzy, ale także kształtuje myślenie, rozwija wyobraźnię i rozwija umiejętną komunikację.  Nauka czytania nie ogranicza się jedynie do zdolności odczytywania słów. To także rozwijanie przedczytelniczych umiejętności, takich jak rozumienie dźwięków i słuchanie ze zrozumieniem. Dlatego też, aby dziecko mogło skutecznie opanować sztukę czytania, ważne jest zaangażowanie rodziców na […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Dbanie o siebie w roli nauczyciela

  Bycie nauczycielem to zaszczytne, lecz wymagające zadanie, które wiąże się z liczbą wyzwań zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej. Wzrost oczekiwań społecznych, złożoność pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych oraz dynamiczne zmiany w systemie edukacji stawiają nauczycieli przed wieloma trudnościami. Warto jednak zauważyć, że jednym z kluczowych elementów odnoszenia sukcesów w roli nauczyciela […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Kreatywne sposoby wzmacniania u dzieci wiary w siebie

  Wiara w siebie jest kluczowym elementem rozwoju dziecka, wpływającym na jego zdolność radzenia sobie z trudnościami i osiąganie sukcesów w życiu. Wzmacnianie tej pewności siebie u najmłodszych wymaga podejścia pełnego empatii, zrozumienia i kreatywności. Sztuka i ekspresja twórcza Sztuka i ekspresja twórcza stanowią potężne narzędzia w budowaniu wiary w siebie u dzieci. Rysowanie, malowanie i […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Przyszłość sztucznej inteligencji w edukacji

  W dzisiejszym świecie, gdzie technologia szybko ewoluuje, a innowacje zmieniają nasze życie codzienne, sztuczna inteligencja (AI) odgrywa kluczową rolę w różnych dziedzinach. Jednym z obszarów, gdzie jej potencjał jest szczególnie widoczny, jest edukacja.  Wraz z postępem technologii, sztuczna inteligencja stanie się kluczowym narzędziem w dziedzinie edukacji, szczególnie jeśli chodzi o indywidualne dostosowanie materiałów edukacyjnych do […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Pedagogika pozytywna

  Pedagogika pozytywna to nurt edukacyjny, który skupia się na wzmacnianiu pozytywnych aspektów wychowania i uczenia się. W przeciwieństwie do tradycyjnych podejść, które koncentrują się na karach i dyscyplinie, pedagogika pozytywna stawia na rozwijanie siły, motywacji oraz samodyscypliny u uczniów. Pedagogika pozytywna to nurt pedagogiczny, który został rozwinięty i wprowadzony przez amerykańskiego psychologa i badacza, B.F. […]

  Autor Marcela Jankowska