Dzienniki elektroniczne

Wygodna praca wychowawcza z inteligentnym dziennikiem elektronicznym

E-Dziennik przedszkola
Automatyczny import zapisów pracy z ponad 60 programów głównych wydawnictw, nadzór pedagogiczny i weryfikacja poprawności wpisów

E-Dziennik specjalistyczny
Łatwe planowane zajęć indywidualnych oraz dokumentowanie programów pracy, obserwacji i współpracy

Plany miesięczne
Szybkie sporządzanie planów miesięcznych na podstawie importowanych programów wydawnictw lub autorskich oraz monitoring realizacji

Obecności bieżące
Wygodne zgłaszanie nieobecności i zestawienia frekwencji. Możliwość rejestracji obecności kodem QR.

Galerie zdjęć i filmów

Wspaniałe momenty pod ręką w aplikacji

Galerie zdjęć i filmów
Szybkie dodawanie zdjęć lub filmów z komputera lub telefonu z możliwością opisu, polubień lub komentarzy

Dodawanie dla jednej lub wielu grup
Galeria może być utworzona od razu dla jeden lub wielu grup, co ułatwia umieszczanie zdjęć i filmów z wydarzeń w całej placówce

Pobranie galerii na 1 click
Rodzice lub kadra placówki może przeglądać galerie lub pojedyncze zdjęcia i powiększać je w aplikacji lub pobrać całą galerie na komputerze lub telefonie na 1-click

Komunikacja

Umożliwia wygodną i efektywną komunikację

Powiadomienia
Koniec z tysiącami maili, a żadne ważne informację nie umkną uwadze dzięki powiadomieniom w aplikacji i wiadomości push na telefonie

Ogłoszenia
Rodzice lub kadra placówki będzie na bieżąco z ważnymi komunikatami w formie ogłoszeń, do których można dołączyć takie załączniki jak np. nowy regulamin lub zgodę na sesję zdjęciową

Wiadomości
Ta funkcja umożliwia wysyłanie indywidualnych lub grupowych wiadomości w formie chat z załącznikami

Kalendarz

Usprawnia organizację i ułatwia planowanie zajęć dydaktycznych

Wydarzenia
Fantastyczny sposób wpisywania do kalendarza rytmu placówki oraz informowania o ważnych terminach wydarzeń w przedszkolu lub wycieczek z możliwością dodawania załączników

Plany zajęć
Ramowe rozkłady dnia, harmonogramy zajęć dodatkowe lub indywidualnych w jednym miejscu i pod ręką

Zebrania z rodzicami
Zwoływanie zebrań z rodzicami z możliwością dołączenia np. notatki ze spotkania

Obecności

Sprawna kontrola obecności w przedszkolu i żłobku to bezpieczeństwo!

Obecności i nieobecności
Aplikacja pozwala na wygodne zgłaszanie nieobecności przez rodziców na jeden lub więcej dni. Placówka może ustawić 1 lub 2 terminy zgłaszania nieobecności z prawem do odliczenia opłat za posiłki. Zestawienia posiłków i rozliczenia tworzą się automatycznie.

Rejestracja obecności kodem QR
Kidsview umożliwia odznaczenie obecności dziecka w aplikacji na telefonie, tablecie lub komputerze. Placówka może też wybrać opcję automatycznej rejestracji obecności kodem QR. Rodzic skanuje kod przy wejściu lub wyjściu z placówki a nauczyciel otrzymuje powiadomienie o przyjściu lub odbiorze dziecka.

Organizacja

Twój nowy system do zarządzania przedszkolem i żłobkiem uprości administrację

Zajęcia dodatkowe i indywidualne
Tworzenie oraz prowadzenie zapisów i harmonogramów zajęć grupowych lub indywidualnych z możliwością ustawienia wniosków o zapisy przez rodziców w aplikacji do akceptacji dyrektora

Zarządzanie personelem
Ważne informacje o kadrze pracowników, terminach badań lub szkoleń oraz harmonogramach pracy i urlopach

Grupy
Prowadzenie grup przedszkolnych lub żłobkowych i definiowanie wychowawców

Posiłki

Oszczędzaj czas i koszty dzięki automatyzacji zestawień i rozliczeń posiłków

Diety i jadłospisy
Ewidencja wykluczeń pokarmowych i diet, definiowanie rodzajów posiłków i jadłospisów

Odwoływanie lub domawianie posiłków
Możliwość udostępnienia rodzicom lub placówce opcji odwoływania wszystkich albo niektórych posiłków lub ich dodatkowego zamawiania

Automatyczna wysyła zestawień posiłków
Zestawienia posiłków na każdy dzień tworzy się automatycznie z możliwością wysyłki do kuchni lub firmy cateringowej

Rozliczanie posiłków
Automatyczne rozliczanie posiłków z możliwością definiowania różnych stawek zwrotu za posiłki oraz różnych godzin zgłaszania nieobecności z prawem do odliczenia

Rekrutacja

Buduj silną markę placówki dzięki wygodnej i nowoczesnej obsłudze rekrutacji

Formularz rekrutacyjny połączony ze stroną internetową
Możliwość tworzenia formularzy kontaktowych połączonych ze stroną internetową placówki

Zarządzanie kontaktami rekrutacyjnymi
Ten wygodny CRM placówki ułatwi zarządzanie kontaktami rekrutacyjnymi, prowadzenie spotkań i zbieranie danych do umowy

Szablony umów
Nie trzeba już ręcznie wpisywać danych do umowy! Po dodaniu szablonu i uzupełnieniu danych opiekunów i dziecka, umowa wygeneruje się automatycznie

Elektroniczne podpisywanie umów:
Ta funkcja umożliwia udostępnienie rodzicom umowy do podpisu w aplikacji poprzez podpis kwalifikowany, profilem zaufanym lub tradycyjny poprzez pobranie umowy i załączenie podpisanego scanu

Narzędzia

Raporty pod ręką, a ustawienia dopasowane do Twoich preferencji

Raporty
Wydruki dzienników elektronicznych, raporty finansowe, zestawienia obecności lub dzieci dotacyjnych i wiele innych na 1 click

Ustawienia
Naszą filozofią jest dopasowanie możliwości aplikacji do potrzeb Klientów. Dlatego ustawienia pozwalają dopasować szereg funkcji od indywidualnych preferencji dyrektora lub właściciela placówki

Własne kolory
Aplikacja jest jak kameleon i jej kolorystyka dopasuje się do kolorów placówki tworząc dla kadry i rodziców lepszą identyfikację z jej marką

Rozliczenia

Mniej czasu, mniej błędów, mniej nieopłaconych należności

Składniki płatności
Aplikacja umożliwia elastyczne definiowanie typów opłat w placówce dopasowanych do specyfiki zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych

Rachunki i faktury
Wystawianie rachunków lub faktur w aplikacji, które od razu wyświetlają się rodzicom, którzy otrzymują powiadomienie o płatności

Płatności
Płatności elektroniczne w aplikacji lub tradycyjne z automatycznym importem wyciągów bankowych

Należności
Efektywna kontrola sald rozliczeń oraz skuteczne ściąganie zaległych należności dzięki przypomnieniom i powiadomieniom oraz możliwości naliczania odsetek

Integracje
integracje z systemami finansowo-księgowymi zapewniające automatyczne przesyłanie danych finansowych do księgowości