Kluczowe kierunki Polityki Oświatowej Państwa na rok szkolny 2024/2025

Data dodania:

Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 16 czerwca 2024r. przedstawiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2024/2025. Dokument ten jest szczególnie istotny dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół, gdyż wyznacza priorytety i obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę. W artykule najważniejsze aspekty, które warto uwzględnić w swojej pracy.

Edukacja Prozdrowotna

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej oraz nauka udzielania pierwszej pomocy są kluczowymi celami. W kontekście przedszkoli, ważne jest promowanie zdrowego stylu życia od najmłodszych lat.

Edukacja Obywatelska

Szkoła jako miejsce edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, a także odpowiedzialności za region i ojczyznę. Przedszkola i szkoły powinny integrować te wartości w swoich programach nauczania.

Dobrostan Psychiczny

Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży oraz ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie empatii i wrażliwości na potrzeby innych, a także podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z zespołami zróżnicowanymi kulturowo i społecznie.

Umiejętności Cyfrowe

Rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego korzystania z Internetu oraz krytycznej analizy informacji. W przedszkolach i szkołach powinno się dbać o poprawne metodycznie wykorzystywanie narzędzi cyfrowych i zasobów edukacyjnych.

Myślenie Analityczne

Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz rozwijanie umiejętności matematycznych.

Umiejętności Zawodowe

Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz uczenia się przez całe życie. Ważne jest wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami i instytucjami regionalnymi.

Praca z Uczniem z Doświadczeniem Migracyjnym

Praca z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, w tym nauczanie języka polskiego jako obcego. Przedszkola i szkoły powinny być miejscem integracji i wsparcia dla dzieci z różnych środowisk.

Podsumowanie

Realizacja tych kierunków ma na celu podniesienie jakości edukacji i wsparcie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Dyrektorzy oraz nauczyciele przedszkoli i szkół powinni aktywnie wdrażać te wytyczne w codziennej pracy. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym dokumentem: Kierunki Polityki Oświatowej Państwa (link).

Autor Zuzanna Jastrzębska-Krajewska

Przeczytaj również