Tag: empatia

  • Edukacja Społeczno-Emocjonalna  dzieci w wieku przedszkolnym

    Edukacja społeczno-emocjonalna w przedszkolu obejmuje szeroki zakres działań i interwencji pedagogicznych, które mają na celu wspieranie dzieci w rozwijaniu zdrowych relacji z innymi oraz umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami. To proces, który integruje naukę społecznych i emocjonalnych kompetencji, takich jak empatia, współpraca, samoregulacja emocjonalna oraz rozwiązywanie konfliktów, w ramach codziennych doświadczeń przedszkolnych. Znaczenie rozwoju […]

    Autor Marcela Jankowska
  • Rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego

    Proces uczenia się myślenia przyczynowo-skutkowego stanowi istotny element w edukacji dzieci, który ma znaczący wpływ na ich rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny. Myślenie przyczynowo-skutkowe to zdolność analizy relacji między zdarzeniami, rozumienia konsekwencji działań oraz prognozowania skutków różnych sytuacji. Rozwijanie logicznego myślenia Myślenie przyczynowo-skutkowe stanowi podstawę logicznego myślenia. W procesie edukacyjnym dzieci uczą się identyfikować, jakie […]

    Autor Marcela Jankowska