Tag: pedagogika pozytywna

  • Pedagogika pozytywna

    Pedagogika pozytywna to nurt edukacyjny, który skupia się na wzmacnianiu pozytywnych aspektów wychowania i uczenia się. W przeciwieństwie do tradycyjnych podejść, które koncentrują się na karach i dyscyplinie, pedagogika pozytywna stawia na rozwijanie siły, motywacji oraz samodyscypliny u uczniów. Pedagogika pozytywna to nurt pedagogiczny, który został rozwinięty i wprowadzony przez amerykańskiego psychologa i badacza, B.F. […]

    Autor Marcela Jankowska