Tag: razem

  • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

    Każdego roku 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, święto poświęcone upowszechnianiu i ochronie praw najmłodszych członków społeczeństwa.  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. Data ta nie została wybrana przypadkowo; tego dnia w 1959 roku Zgromadzenie Ogólne przyjęło Deklarację Praw Dziecka, natomiast w 1989 roku przyjęto Konwencję […]

    Autor Marcela Jankowska