Tag: tolerancja

  • Inkluzywność i równość w przedszkolu

    Przedszkole stanowi nie tylko miejsce nauki, ale również fundament budujący przyszłość. Dlatego ważne jest, aby w tym okresie kształtować wartości inkluzywności i równości, szczególnie w kontekście różnorodności językowej, kulturowej i etnicznej. Zastanówmy się, dlaczego jest to istotne oraz, jak dążyć do stworzenia przedszkolnego środowiska, które wspiera i promuje te wartości.  Czym jest edukacja inkluzywna? Edukacja […]

    Autor Marcela Jankowska