Tag: zmiana

  • Rozporządzenie dotyczące pracy z dziećmi do trzeciego roku życia

    W Dzienniku Ustaw ukazało się zarządzenie dotyczące wytycznych związanych z opieką nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia. Tekst obejmuje zalecenia odnoszące się do celów pedagogicznych, opiekuńczych i wychowawczych, które powinny być uwzględniane podczas opieki nad małymi dziećmi w żłobkach. W rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ustalono standardy dotyczące pracy z dziećmi oraz […]

    Autor Marcela Jankowska