Zasady korzystania z aplikacji Kidsview

Data dodania:
Kidsview aplikacji

Chcesz skorzystać z aplikacji i dziennika elektronicznego Kidsview dla przedszkoli i żłobków? W celu rozpoczęcia korzystania z aplikacji należy skontaktować się z naszym doradcą Klienta telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.kidsview.pl w zakładce Kontakt. Doradca zaprezentuje aplikację oraz zaproponuje warunki współpracy.

Umowa

Zasady współpracy pomiędzy dostawcą aplikacji Kidsview a Placówką reguluje umowa na którą składa się:

  • Zamówienie – podpisywane przez Kidsview i Placówkę zamówienie zawiera kluczowe warunki i dane potrzebne do współpracy (np. abonament, dane kontaktowe)
  • Ogólne Warunki Współpracy (OWU) – szczegółowo opisują zasady świadczenia usług dostępu do aplikacji Kidsview, które są jednolite dla wszystkich klientów
  • Umowa powierzenia danych osobowych – podpisywana przez Kidsview i Placówkę umowa jest załącznikiem do Zamówienia i reguluje przetwarzanie danych przez Kidsview zgodnie z RODO
Zamówienie i Umowa powierzenia danych jest przygotowywana indywidualnie i każdorazowo przesyłana Klientowi do podpisu. Ogólne Warunki Współpracy można otrzymać od Doradcy Klienta lub dostępne są tutaj: Pobierz OWU
 

Regulaminy

Zasady udostępniania aplikacji rodzicom i opiekunom reguluje z kolei Regulamin Dostępu do Systemu Kidsview. Jest on dostępny w aplikacji i przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji wymagana akceptacja wymagana jest jego akceptacja przez każdego użytkownika, podobnie jak to się dzieje w przypadku większości aplikacji. Użytkownik akceptuje w aplikacji także Klauzulę informacją i cookies zgodnie z wymogami RODO.
 
Całość dokumentacji formalnej została przygotowana zgodnie z najlepszymi praktykami przez wiodącą polską kancelarię prawną Mecenasa Marcina Maruty, specjalizującej się w ochronie danych osobowych i świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeżeli masz więcej pytań skontaktuj się z Doradcą Klienta.
Autor Marta Borys

Przeczytaj również