Czy chore dziecko można odesłać do domu?

Data dodania:

Coraz więcej wychowawców skarży się, że w przedszkolu pojawiają się chore dzieci. Na nic prośby i groźby podczas pierwszego wrześniowego spotkania, na nic uwagi, historie i grożenie palcem. Niefrasobliwi rodzice to duża i silna grupa, która co roku pojawia się w progu naszej placówki. Czy jako personel mamy jakiekolwiek możliwości, aby walczyć z sytuacjami, w których nie możemy już liczyć na zdrowy rozsądek rodzica?

To kwestie odpowiedzialności za inne dzieci

Każdy z nas przechodził infekcje i doskonale zdaje sobie sprawę z samopoczucia, kiedy czujemy się gorzej. Jako, że nie mamy prawnych narzędzi do oddelegowania chorego dziecka do domu, pozostaje nam cykliczne i nieustające zwracanie się do sumienia rodzica. Zostawione na kilka godzin dziecko ze słabym samopoczuciem to kłopot dla wszystkich, ale przede wszystkim niekomfortowa sytuacja dla niego samego. Dodajmy do tego łatwość rozprzestrzeniania się wirusów w przedszkolu i mamy lawinę zdarzeń.

Jak uregulować tą kwestię?

W przedszkolu niepublicznym możemy w regulaminie jasno określić, na jakich zasadach przyjmujemy dziecko, ale co w przypadku placówek publicznych? Taka placówka nie może odmówić przyjęcia dziecka, a nauczyciel nie ma niestety zbyt dużego pola manewru. Nie można też wymagać od rodzica zaświadczenia o stanie zdrowia. Jak zatem budować komunikację z rodzicami i upewnić się, że robimy wszystko co należy, aby uchronić pozostały dzieci oraz personel przed chorobami zakaźnymi?
Na pomoc może przyjść statut i jego wewnętrzne regulacje. Placówka działa w oparciu o jasno określone zasady a „prawo przedszkolne” powinni znać wszyscy rodzice i opiekunowie. Warto spisać i uregulować zasady dotyczące bezpieczeństwa, a te powinny:
  1. zawierać zapisy zakazujące przyprowadzania chorych dzieci,
  2. regulować uprawnienia i obowiązki nauczyciela w przypadku stwierdzenia choroby dziecka,
  3. określać tryb postępowania w przypadku, gdy objawy choroby ujawnią się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu,
  4. wskazywać zakres obowiązków rodziców w tym zakresie.

Edukacja rodziców

Przedszkole musi podejmować przede wszystkim działania uświadamiające rodzicom odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo ich dziecka, pozostałych dzieci i pracowników przedszkola oraz informować o skutkach infekcji. Zwracajmy się z prośbą do rodziców i opiekunów, aby informowali przedszkole o chorobie dziecka i jej symptomach – ta wiedza pozwoli uniknąć niedomówień i da poczucie kontroli wychowawcom.

Nie bez konsekwencji fakt, że przedszkole nie może odmówić przyjęcia dziecka, wcale nie oznacza, że rodzic nie poniesie konsekwencji swojego postępowania. Sprawą można zainteresować sąd rodzinny, zwłaszcza gdy dziecko jest bardzo chore albo sytuacja często się powtarza. Rozmawiajmy i edukujmy i szanujmy siebie nawzajem

Zarządzanie nieobecnościami dzieci jest o wiele łatwiejsze w aplikacji Kidsview. Rodzi może łatwo w aplikacji zgłosić nieobecność dziecka na jeden lub wiele dni. W razie choroby zakaźnej o dodatkowej informacji przesłanej do wychowawcy lub dyrekcji.
Autor Anna Staranowicz-Cisek

Przeczytaj również