Dlaczego warto rozwijać kompetencje cyfrowe u dzieci przedszkolnych?

Data dodania:

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie, kompetencje cyfrowe stają się niezbędne w życiu każdego człowieka. Niezależnie od wieku, zdolność do obsługi narzędzi cyfrowych staje się kluczowa. Jednak aby wypracować solidne podstawy, warto zacząć naukę od najmłodszych lat. Kształtowanie kompetencji cyfrowych już od najmłodszych lat ma ogromne znaczenie.

Dlaczego warto rozwijać kompetencje cyfrowe u przedszkolaków? 

Przygotowanie do przyszłości-przygotowanie dzieci do przyszłości, w której technologia odgrywa coraz większą rolę, jest kluczowe dla ich sukcesu zawodowego i osobistego. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych od najmłodszych lat ma wiele korzyści i może być decydującym czynnikiem w zapewnieniu dzieciom lepszego startu na rynku pracy w przyszłości. Oto kilka aspektów, które warto podkreślić: 

 • Zawody przyszłości będą wymagały umiejętności cyfrowych: obecnie obserwujemy dynamiczny rozwój technologii, który wpływa na wiele branż i zawodów. Przykłady to programowanie, inżynieria informatyczna, analiza danych, sztuczna inteligencja, a także coraz większa digitalizacja w sektorach takich jak opieka zdrowotna, edukacja, marketing i wiele innych. Posiadanie umiejętności cyfrowych staje się coraz bardziej niezbędne w wielu zawodach, a tendencja ta będzie się nasilać w przyszłości. 
 •  Konkurencyjność na rynku pracy: dzieci, które od najmłodszych lat zdobywają doświadczenie w obszarze technologii, będą miały przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników z umiejętnościami cyfrowymi, co oznacza, że osoby z odpowiednim przygotowaniem będą miały większe szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy.
 • Zrozumienie technologii: oprócz praktycznych umiejętności, dzieci wychowane w otoczeniu technologicznym będą bardziej rozumiały technologię, jej potencjał i ograniczenia. To może przyczynić się do bardziej świadomego i odpowiedzialnego korzystania z niej zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
 • Innowacyjność i przedsiębiorczość: umiejętność korzystania z technologii może być kluczowa dla rozwijania nowych pomysłów i przedsiębiorczych inicjatyw. Dzieci, które znają narzędzia cyfrowe, mogą bardziej kreatywnie podejść do rozwiązywania problemów i tworzenia nowych produktów czy usług.
 • Adaptacyjność: świat technologii zmienia się szybko, a umiejętność nauki i dostosowywania się do nowych narzędzi i trendów staje się coraz ważniejsza. Dzieci, które od małego uczą się dostosowywać do zmian, będą lepiej przygotowane do radzenia sobie w dynamicznym środowisku pracy.

Rozwijanie kreatywności-rozwijanie kreatywności jest jednym z kluczowych aspektów edukacji cyfrowej u przedszkolaków. Technologia może stanowić doskonałe narzędzie do stymulowania wyobraźni i rozwijania kreatywności dzieci. Oto kilka sposobów, w jakie technologia może wspierać ten proces: 

 • Interaktywne gry i aplikacje kreatywne: istnieje wiele gier i aplikacji edukacyjnych, które pozwalają dzieciom wyrażać siebie i kształtować swoją wyobraźnię. Przykłady to aplikacje do malowania, tworzenia muzyki, czy programy, które pozwalają na budowanie wirtualnych światów. Dzieci mogą tworzyć własne dzieła sztuki, piosenki lub historie, co stymuluje ich kreatywność. 
 • Zadania problemowe: programy edukacyjne mogą zawierać zadania i wyzwania, które wymagają od dzieci rozwiązywania problemów. To zachęca do myślenia kreatywnego i szukania nietypowych rozwiązań. Przykładowo, gry logiczne mogą rozwijać umiejętność rozwiązywania trudnych zagadek. 
 • Tworzenie projektów: technologia umożliwia dzieciom tworzenie projektów, na przykład prezentacji multimedialnych, animacji, czy filmów. To daje im możliwość wyrażenia swoich pomysłów i przekazania ich innym. 
 • Eksploracja wirtualnych światów: wirtualna rzeczywistość (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR) pozwalają dzieciom na eksplorację wirtualnych światów i interakcję z nimi. To może rozwinąć ich wyobraźnię i pobudzić ciekawość świata. 
 • Kolaboracja i wymiana pomysłów: technologia pozwala dzieciom na współpracę i wymianę pomysłów z innymi dziećmi, nawet jeśli są oddzielone geograficznie. To rozwija umiejętność pracy zespołowej i uczy dzieci, jak korzystać z różnych perspektyw i pomysłów. 

Równość szans-dostęp do technologii i umiejętność korzystania z nich od najmłodszych lat może pomóc w zniwelowaniu różnic społecznych i zapewnić dzieciom z różnych środowisk równe szanse na zdobycie niezbędnych umiejętności. 

 • Dostęp do wiedzy i zasobów edukacyjnych: technologia umożliwia dostęp do ogromnej ilości informacji i zasobów edukacyjnych dostępnych online. Dzieci z mniej zasobnymi środowiskami mają równą szansę na korzystanie z tych źródeł wiedzy, co ich rówieśnicy z bardziej zamożnych rodzin. 
 • Indywidualizacja i adaptacja: technologia może dostosowywać się do poziomu umiejętności i tempa nauki każdego ucznia. Dzięki temu dzieci, które potrzebują dodatkowego wsparcia, mogą otrzymać je w bardziej spersonalizowany sposób, co pozwala na zniwelowanie różnic w rozwoju. 
 • Przygotowanie do pracy w świecie cyfrowym: dostęp do technologii i umiejętność jej używania są coraz bardziej istotne w dzisiejszym rynku pracy. Zapewnienie równego dostępu do edukacji cyfrowej może pomóc dzieciom z różnych środowisk w przygotowaniu się do przyszłych zawodów. 
 • Rozwijanie umiejętności społecznych: technologia może wspierać rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak komunikacja i współpraca. Dzieci z różnych środowisk mają możliwość uczestniczenia w projektach edukacyjnych i wymianie pomysłów z rówieśnikami. 
 • Wyeliminowanie bariery geograficznych odległości: internet pozwala na naukę i współpracę na odległość. Dzieci z obszarów wiejskich czy odległych regionów mogą uczestniczyć w edukacji online i mieć dostęp do wysokiej jakości zasobów edukacyjnych. 

Aby zapewnić równość w edukacji cyfrowej, konieczne jest dostarczenie odpowiednich zasobów i narzędzi edukacyjnych, a także wsparcie dla rodzin i nauczycieli. Równocześnie ważne jest dbanie o to, aby korzystanie z technologii było bezpieczne i odpowiedzialne. Równość w dostępie do edukacji cyfrowej jest nie tylko kwestią sprawiedliwości społecznej, ale także inwestycją w przyszłość, która może przynieść korzyści całemu społeczeństwu. 

Ułatwienie procesu nauki-wprowadzenie technologii do procesu nauczania może uczynić go bardziej atrakcyjnym i efektywnym. Dzieci mogą szybciej przyswajać wiedzę poprzez interaktywne narzędzia. 

 • Atrakcyjność i zaangażowanie: Dzieci często są bardziej zainteresowane nauką, gdy wykorzystuje się narzędzia cyfrowe, takie jak interaktywne gry, aplikacje edukacyjne i multimedia. Wizualne i dźwiękowe elementy przyciągają ich uwagę, co sprawia, że nauka jest bardziej atrakcyjna. 
 • Indywidualizacja nauczania: Technologia pozwala na dostosowanie materiałów edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i tempa nauki każdego dziecka. Oznacza to, że każde dziecko może rozwijać się w swoim własnym tempie, bez poczucia presji związanego z grupowym nauczaniem. 
 • Wizualizacja i konkretyzacja: Dzięki technologii abstrakcyjne koncepcje mogą być łatwiejsze do zrozumienia, ponieważ można je wizualizować i przedstawiać w bardziej konkretny sposób. To pomaga dzieciom lepiej pojąć trudne pojęcia. 
 • Różnorodność materiałów: Internet oferuje ogromną różnorodność materiałów edukacyjnych, które można dostosować do różnych stylów uczenia się. Dzieci mogą korzystać z różnych źródeł wiedzy, co pozwala na bardziej wszechstronny rozwój. 
 • Ułatwienie komunikacji: Technologia może pomóc w komunikacji między nauczycielami, rodzicami a dziećmi. Dzięki elektronicznym platformom i aplikacjom takim jak Kidsview można śledzić postępy dziecka i utrzymywać kontakt z nauczycielem. 

Naukowe dowody na korzyści edukacji cyfrowej w przedszkolu 

Rozwój kognitywny stanowi jeden z kluczowych obszarów, w których edukacja cyfrowa w przedszkolu może mieć istotny wpływ na rozwijające się umysły dzieci. Badania naukowe, takie jak te przeprowadzone przez Smitha i Dowda (2015), dostarczają dowodów na to, że edukacja cyfrowa może przyczynić się do pozytywnego wpływu na rozwój kognitywny dzieci w przedszkolu, szczególnie w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów i myślenia abstrakcyjnego.

Badania Smitha i Dowda przeprowadzone na grupie dzieci w wieku przedszkolnym wykazały kilka ważnych wniosków:

 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia: Uczestnictwo w edukacji cyfrowej, która wymaga rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, może wpływać na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia u przedszkolaków. Interaktywne zadania i gry cyfrowe stawiają dzieciom wyzwania, które wymagają myślenia krytycznego.
 • Wspomaganie rozwoju pojęć abstrakcyjnych: Edukacja cyfrowa może pomóc dzieciom w rozwijaniu umiejętności myślenia abstrakcyjnego poprzez prezentowanie im abstrakcyjnych pojęć w bardziej zrozumiały i konkretny sposób. To może ułatwić przedszkolakom zrozumienie trudniejszych koncepcji.
 • Ułatwianie eksperymentowania: Dzieci mają okazję do eksperymentowania z różnymi rozwiązaniami w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, co może przyczynić się do rozwijania ich zdolności do rozwiązywania problemów na własną rękę.
 • Motywowanie do nauki: Atrakcyjne i interaktywne narzędzia cyfrowe mogą motywować dzieci do nauki, co jest kluczowe dla rozwoju kognitywnego. Zainteresowanie nauką prowadzi do większej aktywności umysłowej i zdobywania nowych umiejętności.
 • Dostosowanie do indywidualnych potrzeb: Technologia może dostosowywać poziom trudności i tempo nauki do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, co może wspierać rozwijanie umiejętności kognitywnych na ich własnym poziomie.

Badania naukowe potwierdzają, że edukacja cyfrowa może mieć pozytywny wpływ na rozwój kognitywny dzieci w wieku przedszkolnym. Przy odpowiednim dostosowaniu materiałów edukacyjnych do wieku i potrzeb dzieci oraz przy zachowaniu równowagi między korzystaniem z technologii a innymi formami nauki i zabawy, edukacja cyfrowa może być cennym narzędziem wspierającym rozwój umysłowy najmłodszych uczniów. 

Model SAMR

Stosowanie technologii w edukacji przedszkolnej może zwiększać motywację dzieci do nauki, a to może mieć istotny wpływ na jakość procesu nauczania. Teoria modelu SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) stworzona przez Rubena Puentedurę wskazuje na możliwość zwiększenia zaangażowania i motywacji uczniów poprzez wykorzystanie technologii w sposób bardziej interaktywny i atrakcyjny

Model SAMR proponuje różne poziomy wykorzystania technologii w edukacji: 

Substitution (Zastąpienie): Technologia zastępuje tradycyjne narzędzia, nie wprowadzając znaczących zmian w procesie nauczania. Przykładem może być używanie tabletu zamiast papieru i ołówka. 

Augmentation (Ulepszenie): Technologia nie tylko zastępuje, ale także ulepsza tradycyjne metody. Przykładem może być użycie interaktywnych aplikacji do nauki matematyki, które oferują ćwiczenia i podpowiedzi. 

Modification (Modyfikacja): Technologia pozwala na znaczącą modyfikację procesu nauczania, oferując nowe możliwości i wyzwania. Na przykład, uczniowie mogą tworzyć interaktywne prezentacje multimedialne zamiast tradycyjnych referatów. 

Redefinition (Zmiana znaczenia): Technologia umożliwia zupełnie nowe podejście do nauczania i uczenia się, które wcześniej nie było możliwe. Przykładem może być globalna współpraca uczniów w projektach online, które zmieniają sposób, w jaki rozumiemy zajęcia grupowe. 

Według modelu SAMR, im bardziej technologia się zbliża do poziomów „Modyfikacji” i „Zmiany znaczenia”, tym bardziej prawdopodobne jest, że zwiększy ona motywację uczniów. Interaktywne i atrakcyjne formy nauki, które wykorzystują technologię na tych poziomach, często angażują uczniów na głębszym poziomie i pozwalają im na twórczą interakcję z materiałem edukacyjnym. Dzieci mają możliwość eksploracji, eksperymentowania i rozwiązywania problemów w sposób bardziej autentyczny i angażujący. 

Warto jednak zaznaczyć, że skuteczne wykorzystanie technologii w edukacji przedszkolnej wymaga odpowiedniego wsparcia ze strony nauczycieli oraz dbałości o bezpieczeństwo i odpowiednią ilość czasu spędzanego przed ekranem. W połączeniu z właściwym podejściem, technologia może stanowić cenny element procesu nauczania, który wspiera motywację dzieci do nauki. 

Puentedura, R. R. (2015). SAMR: A model for enhancing technology integration in the classroom. Journal of Emerging Technologies for Learning, 10(1), 6-11

Jak mogę wprowadzać edukację cyfrową do przedszkoli?

Wprowadzanie edukacji cyfrowej do przedszkoli wymaga starannego planowania i uwzględnienia potrzeb dzieci oraz zdolności nauczycieli do efektywnego wykorzystania technologii w procesie nauczania.

Wybór odpowiednich narzędzi:

 • Wybierz narzędzia i aplikacje edukacyjne dostosowane do wieku dzieci. Muszą być one przyjazne, intuicyjne i dostosowane do umiejętności przedszkolaków. 
 • Narzędzia powinny mieć edukacyjny charakter i wspierać cele programowe przedszkola. 
 • Zwróć uwagę na jakość treści, dostępność, oraz ewentualne koszty licencji. 

Szkolenie dla nauczycieli

 • Przeszkol nauczycieli przedszkolnych w zakresie korzystania z technologii edukacyjnych. Nauczyciele muszą zrozumieć, jak efektywnie wykorzystywać narzędzia cyfrowe w procesie nauczania. 
 • Zapewnij nauczycielom dostęp do odpowiednich materiałów szkoleniowych i wsparcia technicznego.

Integracja z programem nauczania

 • Upewnij się, że edukacja cyfrowa jest zintegrowana z programem nauczania przedszkolnego. Narzędzia cyfrowe powinny wspierać cele i treści edukacyjne przedszkola. 
 • Twórz okazje do łączenia technologii z tradycyjnymi metodami nauczania, aby stworzyć bardziej zrównoważony program. 

Zbalansowany czas ekranu:

 • Ogranicz czas, jaki dzieci spędzają przed ekranem. Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiej Akademii Pediatrii, ograniczenie ekspozycji na ekrany dla dzieci przedszkolnych jest ważne dla ich zdrowego rozwoju
 • Planuj czas korzystania z technologii tak, aby był zbalansowany z innymi formami zabawy, nauki i aktywności fizycznej.

Monitorowanie postępów:

Regularnie monitoruj postępy dzieci w zakresie korzystania z technologii i osiąganych wyników edukacyjnych.

Dostęp do odpowiedniej infrastruktury:

 • Upewnij się, że przedszkole jest wyposażone w odpowiednią infrastrukturę techniczną, taką jak komputery, tablety, dostęp do internetu, oraz oprogramowanie edukacyjne.

Bezpieczeństwo online:

 • Zapewnij dzieciom bezpieczny dostęp do technologii. Wybierz narzędzia i aplikacje, które są odpowiednio zabezpieczone i nie narażają dzieci na nieodpowiednie treści.

Współpraca z rodzicami:

 • Informuj rodziców o sposobach, w jakie technologia jest używana w przedszkolu i zachęcaj ich do aktywnego uczestnictwa w procesie edukacji cyfrowej swoich dzieci. 
 • Organizuj spotkania i warsztaty dla rodziców, aby pomóc im zrozumieć korzyści i wyzwania związane z edukacją cyfrową. 

Wprowadzanie edukacji cyfrowej do przedszkoli wymaga starannego planowania, zaangażowania nauczycieli, rodziców i zarządu przedszkola. Kluczowym celem jest zapewnienie, że technologia służy rozwojowi dzieci i jest używana odpowiedzialnie, aby wzbogacić doświadczenia edukacyjne najmłodszych uczestników. 

 

Autor Marcela Jankowska

Przeczytaj również