Zbliżają się terminy w Maluch + Sprawdź, o czym musisz pamiętać

Data dodania:

Rok 2023 rozpoczął się informacją o nowych możliwość w zakresie finansowania przedszkoli i żłobków. Program Maluch Plus to program ds .rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat uczęszczających do żłobków, klubów dziecięcych czy korzystających z pomocy tzw. dziennych opiekunów.

Przeznaczenie środków

Program realizowany w latach 2022-2029 ma mieć charakter długofalowy, a jego początki sięgają już 2011r. Początkowym celem było wspieranie w tworzeniu nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, tak aby ich rodzice mogli pogodzić obowiązki zawodowe z rodzicielskimi. Obecnie oprócz tworzenia nowych miejsc opieki w żłobku, środki można przeznaczyć m.in. na:
 1. na zakup nieruchomości,
 2. budowę budynku, jego przebudowę lub remont,
 3. zakup i montaż wyposażenia,
 4. dostosowanie pomieszczeń lub budynków do potrzeb dzieci,
 5. pomoc w prowadzeniu zajęć,
 6. wspomaganie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (wymagających szczególnej opieki).
Część dotacji trafi do istniejących już placówek, dzięki czemu mogą one podwyższyć swoje standardy, a część do nowo otwartych instytucji. Każde utworzone miejsce opieki to miesięczne dofinansowanie w kwocie 837 zł. Oznacza to tym samym niższe opłaty dla rodziców i nisze koszty utrzymania dla samorządów lub innych podmiotów, które zdecydują się uruchomić żłobek.

Główne zasady

Główne cechy projektu:
 1. od tego roku nie będzie już konieczny wkład własny do ubiegania się o pieniądze. Budżet państwa pokryje nawet podatek VAT.
 2. w poruszaniu się po programie pomoże nam specjalny algorytm, który obliczy m.ni. ile jest urodzeń w danej gminie a co za tym idzie jakie jest zapotrzebowanie w niej na żłobki;
 3. z najnowszej edycji programu skorzystać mogą nie tylko samorządy, ale i podmioty, które chcą uruchomić placówkę dla najmłodszych dzieci
 4. niższe koszty – dzięki wspomnianemu już dofinansowaniu w kwocie 837 zł miesięcznie spadną koszty utrzymania a tymczasem wzrośnie pomoc dla rodziców. Kwota ta będzie przysługiwać na okres 36 miesięcy.
Projekt na 2023 rok i przyszłe lata zostanie zrealizowany z pomocą środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz ze środków europejskich z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) a część pochodzić będzie również z budżetu państwa.

Dla kogo program Maluch plus?

W pierwszej kolejności z programu skorzystają gminy, a w przypadku, kiedy środki nie zostaną do końca wykorzystane w dalszej kolejności skorzystać mogą z nich:
 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. instytucje publiczne,
 3. osoby fizyczne,
 4. osoby prawne oraz
 5. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Ważne terminy

19 stycznia MRiPS wystartowało z naborami wniosków, które będzie można składać do 19 lutego 2023 r. Każdy beneficjent, który zakwalifikował się do programu ma 7 dni od ogłoszenia wyników, aby dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego właściwe oświadczenie. Wyniki tegorocznego naboru zostaną ogłoszone 28 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej: gov.pl/rodzina, w zakładce MALUCH+.
Terminy, o których należy pamiętać.
Gmina będzie mogła realizować swoje zadania przez 3 lata od daty ogłoszenia informacji o przyznaniu dofinansowania – maksymalnie do:
 1. 30 czerwca 2026 r. w przypadku funkcjonowania miejsc opieki ze środków KPO;
 2. 31 grudnia 2026 r. w przypadku funkcjonowania miejsc opieki ze środków FERS.
Pozostałe podmioty muszą zadowolić się okresem 2 lat.
 
Do 19 lutego 2023 r. – termin składania wniosków.
Do 17 marca 2023 r. – ocena wniosków przez wojewodę
Do 28 kwietnia 2023r.- ogłoszenie wyników przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
 
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Autor Jakub Michalski

Przeczytaj również