O motoryczności przedszkolaka

Data dodania:

Rozwój motoryczny uwarunkowany jest prawidłową budową układu ruchu i układu nerwowego. Motoryczność to zachowania, potrzeby i możliwości ruchowe człowieka. O przebiegu jej rozwoju decydują też czynniki genetyczne i wpływy zewnętrzne. Dziecko w wieku przedszkolnym opanowuje swobodne bieganie, skakanie, chwytanie i zachowanie równowagi. Kształtuje się u niego harmonia i płynność ruchu. Sam ruch jest naturalną potrzebą dziecka, która warunkuje jego prawidłowy rozwój, a wspieranie umiejętności motorycznych wpływa na lepsze radzenie sobie w środowisku przedszkolnym i domowym.

Możliwości motoryczne człowieka określa się za pomocą pojęcia cech motoryczności, które odnoszą się do utrwalonych właściwości organizmu

Jedną z cech motoryczności jest ruchliwość będąca najbardziej powszechną cechą indywidualną w młodszym wieku. Cechuje się wyrażaniem stanów w częstych aktach ruchowych bądź wrażliwością na bodźce wywołujące reakcje ruchowe.

Kolejną cechą są uzdolnienia ruchowe, czyli właściwości umożliwiające szybkie uczenie się nowych i nieznanych dotąd form ruchu. Poziom rozwoju uzdolnień ruchowych zależny jest od cech osobowości takich jak inteligencja, wyobraźnia i pamięć.

Następną cechą motoryczności człowieka jest sprawność ruchowa charakteryzująca się wszechstronnym władaniem swoim ciałem, sporym zakresem podstawowych nawyków ruchowych czy zasobem umiejętności z różnych dyscyplin sportu. Jest to strona motoryczności, która rozwija się najbardziej dynamicznie.

Kolejną cechą  jest sprawność fizyczna, która odpowiada wydolności organizmu.

Motoryczność – Złoty Wiek

Każdy rok życia dziecka przynosi różnicę w poziomie sprawności i rozwoju motorycznego. Mówi się, że dziecko w wieku 5 lat wchodzi w złoty wiek, złoty okres motoryczności. Jest to czas, kiedy zmiany w rozwoju motorycznym następują najszybciej i mają charakter skoku rozwojowego. Dzieciom doskonali się ich koordynacja, skupienie, uwaga i pamięć oraz nabierają siły. Rozwija się u nich zwinność, rytmiczność i płynność. Dziecko zaczyna łączyć proste ruchy w bardziej skomplikowane schematy ruchowe.

Biorąc pod uwagę zmiany motoryczne następujące u młodego człowieka i fakt, że w wieku przedszkolnym dziecko przejawia spontaniczne działania ruchowe, opanowało  jedynie podstawowe formy ruchu oraz, że wciąż ma słabą koordynację ruchów warto przyjrzeć się, w jaki sposób jako wychowawcy i rodzice możemy wspierać rozwój fizyczny dziecka.

Jako, że dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują ruchu do sprawnego funkcjonowania szczególnie ważnym jest, aby im go zapewnić.

Umiejętności motoryczne są pomocne w środowisku przedszkolnym. Dzięki nim dziecko będzie potrzebować mniej pomocy w codziennych czynnościach. Zyskując samodzielność ma również większą pewność siebie i swoich możliwości a także staje się bardziej zaradne, aktywne i uważne, co wpływa na prawidłowy rozwój intelektualny.

Jak wspierać dziecko w rozwoju motorycznym?

Aby rozwijać motoryczność dziecka warto zachęcać je do samodzielnego podejmowania aktywności i powierzonych mu zadań (rysowanie, ubieranie się, zdjęcie zabawki z półki). Warto doceniać starań dziecka nawet, jeśli ich efekt z perspektywy dorosłego nie jest zadowalający. Wskazane jest motywowanie dziecka do wykonywania ćwiczeń usprawniających koordynację ruchową (gra w klasy, skakanie na jednej nodze). Przydatnym atrybutem może być piłka oraz podejmowanie z nią zabawy (rzucanie, łapanie, odbijanie obiema rękami naprzemiennie). Aby wiedzieć, do jakich ćwiczeń zachęcać dziecko w wieku przedszkolnym warto przyjrzeć się, jaki jest zakres umiejętności pięciolatka.

Pięciolatek potrafi m.in. :

  • kopnąć piłkę
  • rzucić piłkę
  • stać na jednej nodze przez 10 sekund
  • utrzymać równowagę przy pomocy rąk
  • samodzielnie usiąść na huśtawce
  • skakać na jednej nodze
  • trzymać prawidłowo ołówek
  • używać nożyczek
  • układać prostą układankę
  • pić wodę ze szklanki

Należy pamiętać, że aby dziecko było odpowiednio zmotywowane i gotowe do podjęcia aktywności musi mieć możliwość obserwacji dobrych wzorców, stworzone okazje do ćwiczeń i mieć odpowiednie wsparcie.

Przeczytaj również:

Brzezińska A. I., Czub M., Kaczan R., Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?, Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, Załącznik 1. do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356).

Autor Marcela Jankowska

Przeczytaj również