Prawo dla przedszkoli – nowelizacja Kodeksu Pracy

Data dodania:

Co się zmieni w Kodeksie pracy dla pracowników przedszkoli? Już 26 maja o godz.12:00 zapraszamy na webinar, podczas którego omówiona zostanie nowelizacja Kodeksu pracy od 1 sierpnia 2022 r.

W webinarze:

 1. zmiana treści umowy o pracę (w tym z nauczycielem)
 2. zmiana informacji o warunkach zatrudnienia (w tym dla nauczyciela)
 3. zmiany dotyczące umowy pracę na czas określony (w tym z nauczycielami)
 4. urlop rodzicielski na nowych zasadach
 5. urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie
 6. nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego
 7. urlop wychowawczy dla pracowników niepedagogicznych
 8. zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej (w tym dla nauczyciela)
 
W dalszej części szkolenia poruszymy zagadnienia dotyczące ruchu kadrowego związanego ze zwalnianiem nauczycieli przedszkola:
 1. ochrona stosunku pracy nauczycieli w praktyce,
 2. zwolnienie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – na podstawie jakieś przepisów, procedura,
 3. zwolnienie nauczyciela kontraktowego – kiedy na podstawie art. 20 ust. 1, a kiedy art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela,
 4. skrócony okres wypowiedzenia a wcześniejsze rozwiązanie umowy – różnice i konsekwencje.

Prowadzący: Dariusz Skrzyński

Uczestnictwo w webinarze jest bezpłatne.

Autor Anna Staranowicz-Cisek

Przeczytaj również