Prawo dla przedszkoli – zmiany w prawie pracy

Data dodania:

Od 26.04.2023 r. należy stosować zmienione regulacje Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela do wszystkich pracowników przedszkoli, bez względu na charakter właścicielski.

W webinarze m.in.:

  1. istniejące uprawnienia rodzicielskie takie jak urlop rodzicielski, urlop ojcowski czy zasiłek macierzyński,
  2. wprowadzenie dwóch nowych uprawnień pracowniczych tj. urlopu opiekuńczego oraz zwolnienia od pracy w pilnych sprawach,
  3. zwiększenie ochrony pracowników zatrudnionych na czas określony – nowe uprawnienia nauczycieli i nowe obowiązki dyrektorów,
  4. modyfikacje treści umowy i informacji o warunkach zatrudnienia.

Kluczowe dyrektywy

Zmiany są efektem wdrożenia dwóch dyrektyw unijnych dotyczących łączenia pracy zawodowej z życiem prywatnym oraz niwelowania nierówności w zatrudnieniu:
  1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE. L Nr 186, str. 105),
  2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). – tzw. dyrektywa „work-life balance”.
Zapraszamy na webinar, na którym przeanalizujemy – krok po kroku – to co dokładnie się zmieniło i wskażemy w jaki sposób stosować nowe regulacje – zarówno z punktu widzenia nauczyciela przedszkola, jak i dyrektora.

Prowadzący: Dariusz Skrzyński

Uczestnictwo w webinarze jest bezpłatne.

Autor Anna Staranowicz-Cisek

Przeczytaj również