Start programu Przedszkola Jutra – MatZabawa!

Data dodania:
MatZabawa, Kidsview

Drodzy pedagodzy i rodzice!

Misją Kidsview jest wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej poprzez dostarczanie nowoczesnych narzędzi i materiałów edukacyjnych. Dlatego stworzyliśmy aplikację Kidsview oraz program Przedszkola Jutra. Startujemy obecnie drugą edycję programu, którego celem jest wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w Polsce. Podczas pierwszej edycji zajmowaliśmy promocją innowacyjnej metody edukacyjnej STEAM. Stworzyliśmy pierwszy w Polsce podręcznik tej metody dla edukacji przedszkolnej „STEAMwPrzedszkolu”. W drugiej edycji programu wraz z fantastycznymi ekspertami koncentrujemy się na rozwoju kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym. Ale jeżeli mówimy o przedszkolu i żłobku to przede wszystkim o zabawie, tak aby to był radosny czas dla dziecka. Dlatego nasi eksperci stworzą materiały edukacyjne w formie 60 zabaw matematycznych dla nauczycieli lub rodziców.

Działania w ramach programu

W ramach projektu edukacyjnego MatZabawa zostanie zrealizowanych szereg działań, w tym:

  • najlepsi polscy eksperci edukacji przedszkolnej opracują scenariusze matematycznych zabaw edukacyjnych w 6 obszarach: Orientacja, Rytmy, Liczenie, Rachowanie, Klasyfikacja oraz Myślenie Przyczynowo-Skutkowe,
  • powstaną filmy z zabawami matematycznymi,
  • odbędzie się cykl 6 szkoleń w formie webinariów dla kadry pedagogicznej przedszkoli w zakresie metod rozwoju umiejętności matematycznych u dzieci poprzez zabawę,
  • przeprowadzone zostanie szkolenie w formie webinarium na temat programu grantowego dla przedszkoli Fundacji mBank,
  • nasi eksperci opublikują ciekawe artykuły na temat rozwoju umiejętności matematycznych u dzieci,
  • spotkamy się w listopadzie na konferencji edukacyjnego poświęconej wychowaniu przedszkolnemu i rozwojowi umiejętności matematycznych u dzieci.

Nasi eksperci i partnerzy

MatZabawa wspiera i promuje także inny projekt edukacyjny Pani Zuzi #20minutdlaMATEMATYKI opartego na metodyce Dziecięcej Matematyki® stworzonej przez prof. E. Gruszczyk-Kolczyńską. Od wielu lat dr Zuzanna Jastrzębska pokazuje rodzicom i nauczycielom, że potrzebujemy zmienić nasze myślenie o edukacji matematycznej, żeby matematyka stała się zabawą, a nie przykrym obowiązkiem. Matematyka jest królową nauk, dlatego nie warto sprowadzać jej do rachunków, pierwiastków i całek. Dzieci kochają matematykę, a do rozwoju uzdolnień matematycznych, które posiadają potrzebni są im dorośli, którzy będą postrzegać pierwszy etap edukacji matematycznej jako przygodę, zabawę i codzienność. Rozwój kompetencji matematycznych dostosowany do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a więc uwzględniając stadium konkretno-wyobrażeniowe stanowi swoisty fundament pod rozwój różnorodnych umiejętności. W ten sposób możemy zdziałać wielkie rzeczy w rozwoju małego człowieka.

Kidsview jest organizatorem programu, ale nie mógłby się on odbyć bez naszych wspaniałych partnerów, którymi są mFundacja jako Partner Główny od lat rozwijający myślenie matematyczne u dzieci i młodzieży oraz Dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska jako nasz Partner Merytoryczny znana także jako @PaniZuzia. Pani doktor to pedagożka specjalna, terapeutka WWR, nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz specjalistka w zakresie edukacji matematycznej i muzycznej dzieci.

W promocji pomogą nam nasi Partnerzy Medialni: Bliżej Przedszkola, Interia, Portal Przedszkolny.

Zapraszamy do aktywnego udziału w Programie w ramach szkoleń, podczas konferencji lub poprzez skorzystanie z naszych materiałów edukacyjnych!

Autor Marta Borys

Przeczytaj również