Rekrutacja do przedszkola

Data dodania:

Wielkimi krokami zbliża się rekrutacja do przedszkoli. Miejsce w przedszkolu przysługuje wszystkim 3-, 4 i 5-latkom, zaś dla 6-latków zerówka jest obowiązkowa. Jak wygląda harmonogram w tym roku? I na co należy zwrócić uwagę?

Pierwszy krok w edukacji

Przedszkolna edukacja to pierwszy i niezwykle ważny krok w życiu dziecka oraz ich opiekunów. Miejsce w przedszkolu czeka również na młodsze dzieci 2,5 letnie, jeżeli dana placówka dysponować będzie wolnymi miejscami. O starcie rekrutacji decyduje gmina i jest to najczęściej początek marca. Terminy znajdują się na stronach internetowych wybranych placówek albo na stronie miasta lub gminy. Każda gmina udostępnia listę przedszkoli, które biorą udział w rekrutacji. Jeżeli dziecko chodzi do przedszkola, to rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranym przedszkolu. A co z dziećmi, dla których ta przygoda dopiero się zaczyna? W tym przypadku rekrutacja jest obowiązkowa. Polega ona na złożeniu odpowiedniego podania – można to zrobić online albo bezpośrednio w interesującej nas placówce. Liczba wolnych miejsc decyduje o tym, czy dziecko zostanie przyjęte. W przypadku braku miejsc w przedszkolu publicznym o przyjęciu decydują specjalne kryteria.

Preferencje w rekrutacji

Rodzice mogą ubiegać się o miejsce w kilku placówkach, zaznaczając tzw. preferencje. Wniosek składa się tylko jeden – do tzw. przedszkola pierwszego wyboru. W największych miastach wykorzystujemy do tego elektroniczny system rejestracji. Sama procedura może różnić się w zależności od miasta czy gminy.
  1. W przypadku przedszkoli publicznych kryteria przyjęcia, które dają pierwszeństwo dzieciom, które je spełniają, wyglądają następująco: dziecko z rodziny wielodzietnej,
  2. dziecko z niepełnosprawnością,
  3. dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  4. dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  5. dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.
Każde kryterium to określona liczba punktów, zaś kryteriom ustawowym odpowiada stała liczba 260 punktów. Należy pamiętać, że o przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola?

Wniosek składamy bezpośrednio w danej placówce albo przez internet – dzięki specjalnej platformie rekrutacyjnej. Wypełniając formularz wskazujemy wybrane przedszkole – jako pierwsze wskazujemy przedszkole, na którym zależy nam najbardziej. Po przejściu kolejnych kroków wniosek należy wydrukować i zanieść do przedszkola pierwszego wyboru. Do wniosku należy również dołączyć dokumenty, jeśli:
  • dziecko jest z rodziny wielodzietnej: oświadczenie o wielodzietności rodziny.
  • w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu niepełnosprawności;
  • samotny rodzic: prawomocny wyrok sądu rodzinnego (stwierdzający rozwód albo separację) albo akt zgonu rodzica, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Kiedy wyniki?

Wyniki rekrutacji najczęściej pojawiają się w maju, jednak dokładne daty ustala gmina. Tego dnia w wybranym przedszkolu pojawi się lista przyjętych dzieci. Po uzyskaniu informacji o tym, że dziecko zostało przyjęte należy to potwierdzić dodatkowo w placówce.
Co zrobić, kiedy dziecko nie zostało przyjęte?
Najpóźniej 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola można złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie nieprzyjęcia. Następnie u dyrektora przedszkola należy złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. UWAGA! Należy to zrobić najpóźniej 7 dni od otrzymania takiego uzasadnienia. Jeśli dyrektor też odmówi przyjęcia dziecka do przedszkola, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego. Jeżeli sytuacja dotyczy dzieci powyżej 3. roku życia gmina musi wskazać przedszkole w obrębie gminy, do którego zostanie przyjęte dziecko.

Czy można zapisać dziecko do przedszkola po rekrutacji?

Można próbować w rekrutacji uzupełniającej. Jeśli rejestracja odbywała się online, rekrutacja uzupełniająca prawdopodobnie będzie przebiegać także w ten sposób. Wielu rodziców zastanawia się też, czy można zapisać dziecko do przedszkola poza rekrutacją, w trakcie trwania roku szkolnego. Jest to możliwe, ale o przyjęciu dziecka decyduje wówczas dyrektor przedszkola. Warunkiem jest oczywiście dostępność wolnych miejsc w danej placówce. Dyrektor w takiej sytuacji podejmuje decyzję samodzielnie.

Rekrutacja w aplikacji Kidsview

Aplikacja i dziennik elektroniczny Kidsview posiada nowoczesny moduł rekrutacji. Formularz rekrutacji można połączyć ze stroną i wygodnie zarządzać kontaktami oraz automatycznie generować umowy i przesyłać rodzicom do podpisu. Z aplikacją Kidsview naprawdę oszczędzasz czas i wzmacniasz wizerunek placówki!
Autor Anna Staranowicz-Cisek

Przeczytaj również