Autor: Marcela Jankowska

 • Nowoczesne pomoce naukowe w przedszkolu

  Współczesna edukacja przedszkolna przechodzi dynamiczne zmiany, w których kluczową rolę odgrywają nowoczesne pomoce naukowe. W niniejszym artykule przyjrzymy się znaczeniu oraz wpływowi tych narzędzi na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Poprzez krótką retrospekcję historyczną oraz analizę współczesnych trendów, zgłębimy istotę dostosowania metod nauczania do specyficznych potrzeb rozwojowych najmłodszych uczniów. Historia wykorzystania pomocy naukowych w przedszkolach […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Edukacja włączająca-praktyczne wskazówki: Webinar z Panią Zuzią

  Dostrzeganie specjalnych potrzeb edukacyjnych w pracy nauczyciela przedszkolnego: Webinar z Panią Zuzią W środę, 21.02.2024 przygotujcie się na webinar zorganizowany przez Kidsview, który poprowadzi znana ekspertka, dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, czyli Pani Zuzia. Tematem spotkania będzie: Edukacja włączająca-praktyczne wskazówki. Czy widzisz, co dzieje się za kulisami pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego? Czy potrafisz dostrzec specjalne potrzeby edukacyjne […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Procedury ochrony nieletnich

  Nowe zasady dotyczące konieczności stworzenia i wprowadzenia procedur ochrony nieletnich wejdą w życie od 15 lutego 2024 roku. Wszelkie przedszkola, szkoły oraz placówki będą zobowiązane do opracowania niezbędnych procedur.   jakie są istotne informacje oraz praktyczne wskazówki niezbędne do skutecznego stworzenia i wprowadzenia procedur ochrony nieletnich? czym dokładnie są te standardy i jakie są zasady […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Edukacja Społeczno-Emocjonalna  dzieci w wieku przedszkolnym

  Edukacja społeczno-emocjonalna w przedszkolu obejmuje szeroki zakres działań i interwencji pedagogicznych, które mają na celu wspieranie dzieci w rozwijaniu zdrowych relacji z innymi oraz umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami. To proces, który integruje naukę społecznych i emocjonalnych kompetencji, takich jak empatia, współpraca, samoregulacja emocjonalna oraz rozwiązywanie konfliktów, w ramach codziennych doświadczeń przedszkolnych. Znaczenie rozwoju […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Aktywność ruchowa w przedszkolu

  Aktywność ruchowa odgrywa kluczową rolę w wczesnym dzieciństwie, kształtując nie tylko rozwój fizyczny, ale również emocjonalny i społeczny. Jest to czas, gdy dzieci intensywnie poznają świat poprzez ruch, eksplorację i interakcję z otoczeniem.  Przedszkole, jako pierwsze miejsce edukacji poza domem rodzinnym, pełni niezwykle istotną rolę w życiu dziecka. Jest to środowisko, w którym dzieci po […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Co można zrobić, aby zachęcić dziecko do czytania?

  Umiejętność czytania nie tylko otwiera drzwi do wiedzy, ale także kształtuje myślenie, rozwija wyobraźnię i rozwija umiejętną komunikację.  Nauka czytania nie ogranicza się jedynie do zdolności odczytywania słów. To także rozwijanie przedczytelniczych umiejętności, takich jak rozumienie dźwięków i słuchanie ze zrozumieniem. Dlatego też, aby dziecko mogło skutecznie opanować sztukę czytania, ważne jest zaangażowanie rodziców na […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Dbanie o siebie w roli nauczyciela

  Bycie nauczycielem to zaszczytne, lecz wymagające zadanie, które wiąże się z liczbą wyzwań zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej. Wzrost oczekiwań społecznych, złożoność pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych oraz dynamiczne zmiany w systemie edukacji stawiają nauczycieli przed wieloma trudnościami. Warto jednak zauważyć, że jednym z kluczowych elementów odnoszenia sukcesów w roli nauczyciela […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Kreatywne sposoby wzmacniania u dzieci wiary w siebie

  Wiara w siebie jest kluczowym elementem rozwoju dziecka, wpływającym na jego zdolność radzenia sobie z trudnościami i osiąganie sukcesów w życiu. Wzmacnianie tej pewności siebie u najmłodszych wymaga podejścia pełnego empatii, zrozumienia i kreatywności. Sztuka i ekspresja twórcza Sztuka i ekspresja twórcza stanowią potężne narzędzia w budowaniu wiary w siebie u dzieci. Rysowanie, malowanie i […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Przyszłość sztucznej inteligencji w edukacji

  W dzisiejszym świecie, gdzie technologia szybko ewoluuje, a innowacje zmieniają nasze życie codzienne, sztuczna inteligencja (AI) odgrywa kluczową rolę w różnych dziedzinach. Jednym z obszarów, gdzie jej potencjał jest szczególnie widoczny, jest edukacja.  Wraz z postępem technologii, sztuczna inteligencja stanie się kluczowym narzędziem w dziedzinie edukacji, szczególnie jeśli chodzi o indywidualne dostosowanie materiałów edukacyjnych do […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Pedagogika pozytywna

  Pedagogika pozytywna to nurt edukacyjny, który skupia się na wzmacnianiu pozytywnych aspektów wychowania i uczenia się. W przeciwieństwie do tradycyjnych podejść, które koncentrują się na karach i dyscyplinie, pedagogika pozytywna stawia na rozwijanie siły, motywacji oraz samodyscypliny u uczniów. Pedagogika pozytywna to nurt pedagogiczny, który został rozwinięty i wprowadzony przez amerykańskiego psychologa i badacza, B.F. […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

  Każdego roku 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, święto poświęcone upowszechnianiu i ochronie praw najmłodszych członków społeczeństwa.  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. Data ta nie została wybrana przypadkowo; tego dnia w 1959 roku Zgromadzenie Ogólne przyjęło Deklarację Praw Dziecka, natomiast w 1989 roku przyjęto Konwencję […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Dlaczego warto wspierać rozwój techniczny w przedszkolu?

  Rozwój technologii wpływa na nasze życie w sposób, który jeszcze kilka lat temu był trudny do wyobrażenia. Współczesny świat coraz bardziej uzależniony jest od innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a umiejętność korzystania z nich staje się kluczowym elementem sukcesu w wielu dziedzinach życia. Dlatego też ważne jest, aby zacząć kształtować umiejętności techniczne już od najwcześniejszych lat życia.  […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego

  Proces uczenia się myślenia przyczynowo-skutkowego stanowi istotny element w edukacji dzieci, który ma znaczący wpływ na ich rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny. Myślenie przyczynowo-skutkowe to zdolność analizy relacji między zdarzeniami, rozumienia konsekwencji działań oraz prognozowania skutków różnych sytuacji. Rozwijanie logicznego myślenia Myślenie przyczynowo-skutkowe stanowi podstawę logicznego myślenia. W procesie edukacyjnym dzieci uczą się identyfikować, jakie […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Rozporządzenie dotyczące pracy z dziećmi do trzeciego roku życia

  W Dzienniku Ustaw ukazało się zarządzenie dotyczące wytycznych związanych z opieką nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia. Tekst obejmuje zalecenia odnoszące się do celów pedagogicznych, opiekuńczych i wychowawczych, które powinny być uwzględniane podczas opieki nad małymi dziećmi w żłobkach. W rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ustalono standardy dotyczące pracy z dziećmi oraz […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Inkluzywność i równość w przedszkolu

  Przedszkole stanowi nie tylko miejsce nauki, ale również fundament budujący przyszłość. Dlatego ważne jest, aby w tym okresie kształtować wartości inkluzywności i równości, szczególnie w kontekście różnorodności językowej, kulturowej i etnicznej. Zastanówmy się, dlaczego jest to istotne oraz, jak dążyć do stworzenia przedszkolnego środowiska, które wspiera i promuje te wartości.  Czym jest edukacja inkluzywna? Edukacja […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Czy i jak rozmawiać z dziećmi o śmierci?

  Rozmowa z dziećmi o śmierci jest jednym z najtrudniejszych i najważniejszych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się rodzice i opiekunowie. Dla dzieci przedszkolnych śmierć jest tematem, który może wydawać się abstrakcyjny i skomplikowany, ale jest to także okazja do zrozumienia naturalnego procesu życia i emocji, które mu towarzyszą. Rozmawianie z dziećmi o śmierci może wydawać […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Program Przedszkola Jutra – MatZabawa: szkolenie VII

  W ramach programu Przedszkola Jutra – MatZabawa zapraszamy dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i żłobków do udziału w cyklu szkoleń realizowanych przez naszego fantastycznego eksperta Dr Zuzannę Jastrzębską-Krajewską znaną także jako @PaniZuzia. Podczas webinariów ekspert przedstawi wskazówki i metody oraz matematyczne zabawy edukacyjne służące rozwojowi umiejętności edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Kolejne webinarium odbędzie się […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Program Przedszkola Jutra – MatZabawa: szkolenie VI

  W ramach programu Przedszkola Jutra – MatZabawa zapraszamy dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i żłobków do udziału w cyklu szkoleń realizowanych przez naszego fantastycznego eksperta Dr Zuzannę Jastrzębską-Krajewską znaną także jako @PaniZuzia. Podczas webinariów ekspert przedstawi wskazówki i metody oraz matematyczne zabawy edukacyjne służące rozwojowi umiejętności edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Kolejne webinarium odbędzie się […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Dzień Nauczyciela

  Dzień Nauczyciela, obchodzony w różnych krajach na całym świecie, to okazja do uświadomienia sobie ogromnej roli, jaką odgrywają nauczyciele w życiu każdego człowieka. Jest to dzień, w którym wyrażamy naszą wdzięczność i docenienie dla tych, którzy poświęcają swój czas i energię, aby kształtować młodych ludzi i przekazywać im wiedzę, umiejętności oraz wartości, które stanowią fundament […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Dlaczego warto rozwijać kompetencje cyfrowe u dzieci przedszkolnych?

  W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie, kompetencje cyfrowe stają się niezbędne w życiu każdego człowieka. Niezależnie od wieku, zdolność do obsługi narzędzi cyfrowych staje się kluczowa. Jednak aby wypracować solidne podstawy, warto zacząć naukę od najmłodszych lat. Kształtowanie kompetencji cyfrowych już od najmłodszych lat ma ogromne znaczenie. Dlaczego warto rozwijać kompetencje cyfrowe u przedszkolaków?  Przygotowanie […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Znaczenie i metody nauki matematyki w wieku przedszkolnym

  Nauka matematyki w wieku przedszkolnym to fascynujący proces, który kształtuje podstawy umiejętności matematycznych u najmłodszych dzieci. Przedszkolaki są ciekawymi świata naturalnymi odkrywcami, dlatego właśnie ten okres jest idealny do rozwijania ich zdolności matematycznych. W ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele nowatorskich metod nauczania matematyki w przedszkolach, które pozwalają dzieciom zgłębiać ten obszar w zabawowy i […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Rytm i poczucie regularności u dzieci

  Rytm i poczucie regularności są fundamentalnymi aspektami w życiu każdego dziecka. Te pojęcia nie tylko odgrywają ważną rolę w rozwoju fizycznym i emocjonalnym dzieci, ale także wpływają na naukę, zdolności społeczne i ogólny rozwój. Przyjrzyjmy się znaczeniu rytmu i poczucia regularności u dzieci, jakie korzyści niesie ich rozwijanie oraz jakie metody i strategie można zastosować, […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Rozwój umiejętności krytycznego myślenia u dzieci 

  Krytyczne myślenie to umiejętność, która jest kluczowa w dzisiejszym świecie pełnym informacji i wyzwań. To umiejętność, która pomaga nam analizować, oceniać i rozumieć informacje, zanim podejmiemy decyzje lub wydamy sądy. W dzisiejszych czasach, gdzie dostęp do informacji jest tak łatwy i wszechobecny, umiejętność krytycznego myślenia jest niezwykle istotna, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Orientacja przestrzenna u najmłodszych

  Orientacja przestrzenna to umiejętność rozumienia i poruszania się w przestrzeni otaczającej nasz świat. Choć może się wydawać, że jest to umiejętność nabywana samoczynnie w miarę dorastania, to jednak proces ten jest znacznie bardziej złożony, a rozwijanie orientacji przestrzennej u najmłodszych dzieci odgrywa kluczową rolę w ich rozwoju.  Rozwój orientacji przestrzennej u dzieci w wieku przedszkolnym  […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Uniwersalne Projektowanie w Edukacji

  Uniwersalne Projektowanie w Edukacji (Universal Desing for Learning) to podejście, które ma na celu tworzenie odpowiednich warunków dla wszystkich podopiecznych, biorąc pod uwagę, że różnice w rozwoju i różnorodne uzdolnienia wpływają zarówno na sposób, w jaki dzieci są w stanie przetwarzać, jak i rozumieć informacje. Uniwersalny, czyli jaki? Uniwersalny, podając za słownikiem języka polskiego to […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Dzień Rodziny, czyli o naszych relacjach

  Maj i czerwiec to miesiące, kiedy o rodzinie mówi się najwięcej. Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka – jednym słowem Dzień Rodziny. Międzynarodowy Dzień Rodziny to doskonała okazja nie tylko do zorganizowania przedszkolnego przedstawienia czy zajęć z dziećmi na temat roli mamy czy taty w rodzinie. To również okazja to spojrzenia na własne potrzeby i […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Czytajmy razem!

  Dzień Książki powinien być codziennie. Książka to zaproszenie do wspólnej bajki i niezwykle cenny czas spędzony razem. Czytanie nigdy nie powinno wyjść z mody! Z okazji Światowego Dnia Książki chcemy przypomnieć dorosłym i dzieciom, jak ważne cele pedagogiczne schowane są między kartkami książek. Według statystyk rodzice powinni czytać dzieciom po 20. minut dziennie. Jak doradzają […]

  Autor Marcela Jankowska
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi w przedszkolu

  Z okazji Dnia Ziemi zwracamy uwagę na dobro naszej planet oraz podpowiadamy, jak zorganizować ten dzień w przedszkolu lub żłobku. Już 22 kwietnia, jak co roku obchodzić będziemy Światowy Dzień Ziemi. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw, a także budowanie odpowiedzialności za naszą planetę. Już od najmłodszych lat pokazujemy dzieciom, jak ważna dla nas wszystkich […]

  Autor Marcela Jankowska